Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

άλλ’ έπόπται γενηθέντες της έκείνου μεγαλειότητος
(Β' Πέτρου 1,16)


Όταν οι απόστολοι μιλούν γιά την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου, μιλούν σε πληθυντικό αριθμό. Διότι ό καθένας απ’ αυτούς δίδει την μαρτυρία του και μαζί τη, μαρτυρία των συντρόφων του. ’Έτσι λοιπόν ό Απόστολος Πέτρος γράφει: ού γάρ σεσοφισμένοις μύθοις έξακολουθήσαντες έγνωρίσαμεν ύμίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμιν και παρουσίαν, άλλ' έπόπται γενηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος (Β' Πέτρου 1,16).


Ό Ναθαναήλ δεν ήθελε να πιστέψει απλώς διά της ακοής. Γι’ αυτό ό απόστολος Φίλιππος τον προσκάλεσε να έλθει και να δει - έρχου και οδέ (Ίωάν. 1,46). Ό Ναθαναήλ ήλθε, είδε και πίστεψε. ’Έτσι συνέβη και με τούς άλλους αποστόλους: μέχρι να πλησιάσουν τον Χριστό, μέχρι να ακούσουν και μέχρι να δουν, δεν ήθελαν να πιστέψουν. Οι έξυπνα επινοημένοι μύθοι, οι σοφιστείες, δεν είλκυαν τούς αποστόλους. Ό υγιής και καθαρός νους τους αναζητούσε ορατά και πραγματικά δεδομένα, όχι μύθους!


~Ω αδελφοί μου, ή Πίστη μας είναι καλά εδραιωμένη, θεμελιωμένη και τεκμηριωμένη. Το ίχνος του Θεού είναι βαθιά χαραγμένο μέσα στον κόσμο. Κανένας δεν πρέπει ν’ αμφιβάλλει γι’ αυτό! Ή Ανάσταση του Χριστού έχει αξιόπιστη μαρτυρία. Κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται.

Ή αμφιβολία και ή απελπισία είναι σκουλήκια πού γεννήθηκαν ως απότοκοι της αμαρτίας. Αυτός πού δεν αμαρτάνει, βλέπει καθαρά το ίχνος του Θεού στον κόσμο και αναγνωρίσει καθαρά την Ανάσταση του Χριστού.

~Ω Κύριε, δυνάμωσέ μας με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ώστε να μην αμαρτάνουμε πλέον και να μη γινόμαστε τυφλοί στο ίχνος πού Εσύ άφησες στον κόσμο και στην ένδοξή Σου Ανάσταση.

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: