Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Remember....

Remember that power is given not to tomorrow, but to today's cross. A man, deeply depressed, told the other his worries and asked: "Why is it so awfully hard for me?" - "Because," he replied, "that you together with today's real burden have seized the future and carry this and the future burden with your strength, not God's ".

Its power oppresses helplessness, but God's power raises with omnipotence.

Δεν υπάρχουν σχόλια: