Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Archimandrite Job (Kundraya 1902-1985)

"Once the chalices for the Sacrament were wooden, and the people were golden, now it's the other way around." Faith has broken out, churches will be built, but there will be no grace, there will be no love., If a person wants to live by faith. ".

On July 28, 1985, in his last admonition, the Starets said that soon there would come times when the Orthodox would not be persecuted for believing, but the freedom of the new era should not be enticed, because there will be an extraordinary decline in morality.

Archimandrite Job (Kundraya 1902-1985)

Δεν υπάρχουν σχόλια: