Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

There is a "senile" expression: every good deed either precedes or is followed by temptation.

There is a "senile" expression: every good deed either precedes or is followed by temptation. And such good deeds as prayer from the heart, and especially Communion, can not remain without the vengeance of the devil. He uses all his strength to stop praying properly, and to receive communion. And if he could not do this, he then tries to foul so that the trace does not remain of the received benefit. It is very well known to all who are involved in the spiritual life. - Igumen Nikon (Vorobiev)

Δεν υπάρχουν σχόλια: