Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ!!!


Φεγγοβόλες ἀστραπές

μικρό πανόραμα τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας

Μερικές θεολογικές ἀστραπές μέσα ἀπό τό φῶς τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας πού παραπέμπει στό μεγάλο καί θαυμαστό «θεολογικό σύμπαν» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Τό βιβλίο διαιρεῖται σέ τρεῖς ἑνότητες.

Ἡ πρώτη ἑνότητα μέ τίτλο Θεολογικές ἐλλάμψεις περιλαμβάνει εἰσηγήσεις καί ὁμιλίες γιά τήν ἀξία τῆς θεολογίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ δεύτερη ἑνότητα μέ τίτλο Θεολογικές καί ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις περιλαμβάνει τά κείμενα κατά τήν ἀνακήρυξη τοῦ συγγραφέα σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Τμήματος τῆς Ποιμαντικῆς θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί κατά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Τμήματος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῶν Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Ἐπίσης περιλαμβάνει καί δύο εἰσηγήσεις, στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί στό Συνέδριο τῆς Πανελλήνιας  Ἕνωσης Θεολόγων.

Ἡ τρίτη ἑνότητα, εἶναι περίληψη τῶν παραδόσεών του ὡς τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς ἀσκητικῆς καί ποιμαντικῆς στό διδακτορικό Πρόγραμμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας στήν Ἀμερική.

Γιά νά μελετήση κανείς τά ἐκκλησιαστικά θέματα, τήν θεολογία καί τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ξεχωρίση τήν ὀρθόδοξη παράδοση  ἀπό ἄλλες παραδόσεις πρέπει νά ἐπιμένη στά σωστά κριτήρια τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί νά ἔχη αὐθεντικά  ἑρμηνευτικά  κλειδιά. Τό βασικό ἑρμηνευτικό κλειδί εἶναι ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν ὁποία ἀποκτᾶ ἀληθινή γνώση τοῦ Θεοῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: