Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

ΑΘΩΝΙΚΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ!ΑΘΩΝΙΚΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ


Μυρανθὴ ἡμέρα μὲ ὀλα τὰ ἀρώματα τοῦ Παραδείσου νὰ μᾶς χαρίζει ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς Χριστός. 

Κυνηγημένοι καὶ κυνηγοῦντες σὲ ὅλο τὸ βίο μας ὑπάρχουμε . 
Κατι μᾶς κυνηγᾶ καὶ ὅλο κάτι ζητᾶμε δίχως τελειωμό .Ἐν τούτοις ἐκπληκτικὸ εἶναι πὼς τὸ ρῆμα "ζητῶ"είναι ὁμόρριζο ὄχι μόνον μὲ τὸν "ζῆλο" ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν λέξη "ζημιά". 
Ζητοῦμε μὲ ζῆλο τὸν Χριστὸ ἢ τὰ ἐφήμερα ποὺ μᾶς ζημιώνουν; 
Διότι ἡ μονη ἀναζήτηση ποὺ ἔχει ἀξία εἶναι νὰ μᾶς εὕρει ἡ Μητέρα - Θεοτόκος ,σὰν τὴν δραχμὴ ποὺ βρίσκει στὸ Εὐαγγέλιο ἡ νοικοκυρὰ καὶ εὐθέως νὰ συγκαλέσει ὅλες τὶς Ἐπουράνιες δυνάμεις γιὰ νὰ συγχαροῦν καὶ ἐκεῖνες . 
Δὲν γίνεται ὅμως νὰ μᾶς εὕρει ὁ Θεὸς ἂν πρῶτα δὲν χαθοῦμε ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ ἐφήμερου κόσμου.

Πατήρ Διονύσιος Ταμπακης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: