Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Ο ΑΛΚΟΟΛΙΚΌΣ!!!


«Πρίν λίγα χρόνια πέθανε σέ ἕνα ἄσυλο
ἀνιάτων ἀλκοολικῶν, σωστό σωματικό ἐρείπιο καί
πάμπτωχος, ὁ Ἀμερικανός Henry Watson.
Αὐτός εἶχε γράψει τό βιβλίο Πῶς θά Πετύχης στή
Ζωή, πού εἶχε ἄλλοτε σημειώσει μεγάλη κυκλοφορία. Στό βιβλίο αὐτό, λοιπόν, ὁ τραγικός ἐκεῖνος ναυαγός τῆς ζωῆς ἔδινε στούς νέους συμβουλές ὀμορφογραμμένες, ἀλλά ἀντίθετες πρός τή θρησκεία. Καί τό ἀποτέλεσμα φάνηκε στήν περίπτωσι τοῦ ἰδίου τοῦ συγγραφέως»


Δεν υπάρχουν σχόλια: