Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

ΦΑΝΕΡΌ ΘΑΎΜΑ!!!


«Ὁ Διευθυντής τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας τῆς
Βαρσοβίας, διηγούμενος τήν καταστροφή
Βιβλιοπωλείου Ἁγίων Γραφῶν στή Βαρσοβία κατά
τή διάρκεια τοῦ πολέμου, ἔγραφε:
“Οἱ ἀλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν ἐξ
ὁλοκλήρου τό κτίριο καί μόνο ἕνα κομμάτι γυαλί μιᾶς
βιτρίνας φέροντας τήν ἐπιγραφή: Ὁ οὐρανός καί ἡ
γῆ θά παρέλθουν οἱ δέ λόγοι Μου δέν θά παρέλ-
θουν(Μρ 13, 31), ἔμεινε ἄθικτο ἀνάμεσα στά ἐρείπια.
Οἱ διαβάτες σταματοῦσαν νά δοῦν τό περίεργο και
μερικοί ψιθύριζαν· φανερό θαῦμα”».

Βιβλιογραφία: ΕΥΩΔΕΣ ΘΥΜΙΑΜΑ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια: