Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

ΜΙΚΡΈΣ ΑΛΉΘΕΙΕΣ!!!


Μικρές αλήθειες. Ὁ Πλούσιος στήν παραβολή
τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου δέν δείχνει μετάνοια
στὴν ἄλλη ζωή. Δέν λέει ἥμαρτον! Γιά νά μή θέλη τα
ἀδέλφια του ἐκεῖ, σημαίνει τέλεια μοναξιά
το χάσμα μέγα μεταξύ τοῦ πλουσίου καί τοῦ
Λαζάρου ἐδῶ δημιούργησε τό ἐκεῖ.
Ἡ παγκόσμια ἀναμονή τοῦ Μεσσία ἀντανακλᾶ τό
τῆς παραβολῆς τοῦ Δείπνου. «ἐλᾶτε, ὅλα εἶναι ἕτοιμα».
Τελεία ἀγάπη κι ὄχι τελεία στήν ἀγάπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: