Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Ιερομ. Ευσεβίου, ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄.Ο Κύριος δέ θέλει νά γίνουν τά παιδιά του ένα μέ τούς άνθρώπους πού περιφρονούν τό άγιο θέλημά του, πού ζούν στήν αμαρτία σέ όλες τίς εκδηλώσεις της καί βλασφημούν τό άγιο όνομά του. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών καί αφορίσθητε, συνιστά. Βγήτε άπό άνάμεσά τους. Ξεχωρισθήτε απ΄ αυτούς. Καί επειδή αυτό δέν είναι εφικτό πάντοτε τοπικώς, είναι ανάγκη νά γίνεται  τροπικώς. Οι Χριστιανοί οφείλουν νά ζούν διαφορετικά μή, συγκοινωνούντες τοίς έργοις τοίς ακάρποις τού σκότους, τών ασεβών. Πρέπει νά μένουν μακριά από τήν ανήθικη καί ακόλαστη ζωή τους, μακριά άπό τήν ασέβειά τους, μακριά από τήν αθεοφοβία τους. Δύσκολο αυτό, αλλά όχι καί αδύνατο. Αναγκαίο πάντως. Αλλά θά ρωτήση κανένας, θά πρέπει λοιπόν νά γίνουμε ακοινώνητοι; Δέν θά έχουμε σχέσεις μέ κανέναν πού δέν είναι τής Εκκλησίας; Δέν κινδυνεύουμε έτσι νά γίνουμε ίσως ή καί νά θεωρηθούμε φαρισαίοι;  Στό ζήτημα αυτό οφείλουμε νά προσέξουμε δύο πράγματα; α. ποιό είναι τό θέλημα τού Θεού σέ κάθε περίσταση, καί αυτό νά κάνουμε ο,τιδήποτε μάς κοστίση σέ κοινωνικές επαφές, άν αυτές είναι αντίθετες πρός τό θέλημα τού Θεού ή άν μάς οδηγούν σέ αντίθεση μέ αυτό. β. νά πρσπαθήσουμε νά αποκτήσουμε χριστιανικό φρόνημα καί χριστιανική συνείδηση, ώστε νά μπορούμε νά διακρίνουμε πότε καί μέ ποιούς νά έχουμε σχέσεις ή νά μήν έχουμε. Τό νά σκεπτώμαστε τί θά πούν οι άλλοι προκειμένου νά μείνουμε πιστοί στίς αρχές μας αποτελεί εντελώς  εσφαλμένη βάση. Αυτό τό νόημα έχουν, αγαπητοί μου, τά λόγια πού απευθύνονται από τόν άγγελο στό βαθμό πού αφορούν κι εμάς. Τό ιερό Ευαγγέλιο έχει ορισμένες απαιτήσεις από όσους τό αποδέχονται. Δέν είναι πίνακας απαγορευτικών διατάξεων, αλλά εμπνευστής κανόνος ζωής πού, όταν γίνη αποδεκτός, τότε δέν ισχύουν τά, απαγορεύεται, αλλά ό,τι επιβάλλει η διακράτηση τής πνευματικής μας ζωής, γιατί τή ζωή αυτή καί τήν αγαπούμε καί τή θέλουμε καί ζώντας την ευαρεστούμε τόν Κύριο. Αλλά καί έτσι δέν γινόμαστε αλλοτρίων αμαρτημάτων καί επομένως συμμέτοχοί τους στήν εκδήλωση τής οργής τού Θεού.
Ιερομ. Ευσεβίου, ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: