Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Μικρές ἀλήθειες:Μικρές ἀλήθειες: Χαμόκλαδα: κλαδιά τοῦ χαμοῦ: πᾶν μή καρπόν φέρον...

Ψωνίζω, ἄρα ὑπάρχω.

Μέ τίς κακίες μας γινόμαστε σταυρός τοῦ Χριστοῦ
ἵνα μᾶς ἄρη.

Τά τῶν Κατακομβῶν κατά τῶν κόμβων (τῆς
ἁμαρτίας).

Τό ἀνέφελο εἶναι ἀνώφελο.

Ἀπ᾿ τό βάραθρο στό βάθρο.

Αὐτός πού ἔχει τήν πληγή πηγαίνει στην πηγή.

 «Στό κρασί ἔχουν πνιγῆ περισσότεροι, ἀπ'
ὅσοι στή θάλασσα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: