Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

ΜΑΘΗΜΑΤΑ DEBATE ΑΠΟ ΤΟΝ LIFE COACH ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ DEBATE ΑΠΟ ΤΟΝ LIFE COACH ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Παρακάτω μερικές συμβουλές από τον Αυτοκράτορα Μανουήλ Β’ Παλαιολόγο για έναν σωστό διάλογο. (Εφαρμόζονται παντού: Από το Facebook, τα σχολεία, την Βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ.)

🔹Μὴ ἀνακόπτειν ἀρξάμενον. 
🔸Μην διακόπτετε αυτόν που έχει αρχίσει να μιλά

🔸Μὴ μέμφεσθαι περὶ λέξιν. 
🔹Μην κατηγορείτε κάποιον για το λεξιλόγιο του

🔹Μὴ λέγειν τὰ παρ’ ἄλλων λεχθέντα ἀλλὰ προστιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν. 
🔸Μην επαναλαμβάνετε πράγματα που έχουν ήδη ειπωθεί από τους άλλους, αλλά προσθέστε ή αφαιρέστε από αυτές τις λέξεις.

🔸Μὴ λέγειν περὶ τῶν ἐπομένων πρὸ τοῦ τὴν καθόλου δόξαν στερχθῆναι.
 🔹Μην μιλάτε για συνέπειες πριν συμφωνηθεί η ουσία του πραγματικού θέματος.

🔹Μὴ διαλέγεσθαι πρὸς πρόσωπον ἀλλὰ ἁπλῶς λέγειν τὰ δοκοῦντα.
🔸Μην μπλέκετε σε συζητήσεις, αλλά δηλώστε ξεκάθαρα αυτό που σκέφτεστε.

🔸Μὴ πολυπλασίαξειν τὸ κυρωθέν.
🔹Μην επαναλαμβάνετε ό,τι έχει ήδη επιβεβαιωθεί.

🔹Μὴ λέγειν ἑτέραν βουλὴν πρὸ τοῦ τήν λαληθεῖσαν λαβεῖν τέλος.
🔸Μην προσφέρετε άλλη συμβουλή πριν τελειώσει η συμβουλή που προσφέρεται προηγουμένως.

Πηγή δημοσίευσης: chrysoloras, aliunan

Δεν υπάρχουν σχόλια: