Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

Father Lev Gillet (A monk of the Eastern Church)The more I examine myself, the more I see that a life devoted to constructing and organizing, a life which produces positive results and which succeeds, is not my vocation, even though, out of obedience, I could work in this direction and even obtain certain results. What attracts me is a vocation of loss—a life which would give itself freely without any apparent positive result, for the result would be known to God alone; in brief, to lose myself in order to find myself. 

Father Lev Gillet (A monk of the Eastern Church)

Δεν υπάρχουν σχόλια: