Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Ο ιερός Αυγουστίνος (Λόγος 56, 5) κηρύτει:


Ὁ ἱερός Αὐγουστίνος (Λόγος 56, 5) κηρύτει: «Ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνα χρωστάει στόν ἐργάτη, πού τόν προσέλαβε να δουλέψη στο χωράφι Του
δύο πράγματα:
τροφή, πού τοῦ δίνει δύναμι στή δουλειά· καί
μισθό, πού τοῦ δίνει ἱκανοποίησι καί χαρά.
Τροφή μας ἐδῶ στή γῆ, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ·
πού δέν παύει ποτέ νά μᾶς προσφέρεται ἐδῶ· στίς
Ἐκκλησίες μας.
Ἡ ἀμοιβή μας, ὁ μισθός μας, θά μᾶς δοθῆ ἐκεῖ· ὅταν
ὁλοκληρωθῆ ἡ δουλειά. Θά εἶναι ἡ αἰώνια ζωή»

Δεν υπάρχουν σχόλια: