Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ὁ Ἅγιος τῆς Αἰτωλοακαρνανίας ποὺ λείπει ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας κ κυρίως ἀπὸ τὰ πάμπολλα πνευματικά του τέκνα.*Ὁ Ἐπίσκοπος καλόγερος,ο ταπεινὸς κ ἄκακος,ο γεμᾶτος ἀγάπη,πνευματικός πατήρ! 
Ὁ ἐνδάκρυς λειτουργὸς τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ ἀμετακίνητος στὴν Πίστη κ τὴν Παράδοση. 
Ὁ σύγχρονος Ὁμολογητὴς ποὺ δὲν φοβήθηκε ἀπειλὲς κ δικαστήρια.Ὁ μικρὸς στὸ δέμας ἀλλὰ τεράστιος εἰς τὸ πνεῦμα.Ὁ κληρικὸς ποὺ ὅπου κι ἂν βρισκόταν, ἔφευγε μακρυὰ ἀπ’ ὅλους καὶ γονάτιζε προσευχόμενος στὸν οὐράνιο Πατέρα.Γιὰ λίγο ποὺ τὸν γνωρίσαμε, νιώσαμε τὰ ἀπείρου κάλλους χαρίσματα, τὰ ὁποῖα ὅμως κάλυπτε μὲ τὸ ταπεινό του φρόνημα.Μακρυὰ ἀπὸ κοσμικὲς τιμὲς καὶ πολυτελῆ διαβίωση. 
Ἔζησε ἕως τέλους στὴν ὀλίγων τετραγωνικῶν ἰσόγειο πατρικὴ οἰκία, μὲ τὰ παμπάλαια ἁπλὰ ἔπιπλα, διακονῶντας τὴν τυφλὴ ἀδελφή του,με τὴν ὁποία "ἔφυγαν" σχεδὸν μαζί, γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι. 
Ὁ Ἅγιος τῆς Αἰτωλοακαρνανίας ποὺ λείπει ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας κ κυρίως ἀπὸ τὰ πάμπολλα πνευματικά του τέκνα. 
Ἔψαχνε κάθε φορὰ την δική του ἔρημο,μακρυά ἀπὸ διάσημα κ κούφιες τιμές, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ.(Η φωτὸ ποὺ μὲ συγκλονίζει)π.Γεώργιος Πετράκης.*

Δεν υπάρχουν σχόλια: