Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΥΑΝ (Δοξαστικὸ ἀποστ.Μεγ.Δευτέρας-Ἦχος πλ. δ' (π.Διονύσιος Ταμπάκης)

 
Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν, εὑρὼν ὁ δράκων, διὰ ῥημάτων, ἔσπευδε κολακείας, ὑποσκελίσαι τὸν Ἰωσήφ, ἀλλ' αὐτὸς καταλιπὼν τὸν χιτῶνα, ἔφυγε τὴν ἁμαρτίαν, καὶ γυμνὸς οὐκ ᾐσχύνετο, ὡς ὁ Πρωτόπλαστος, πρὸ τῆς παρακοῆς· αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: