Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Πλουτοκρατία!Γράφει η Maria Luisa Rizzatti: «Εἶχε κυκλοφορήσει ἐκείνη τήν ἐποχή του Λουδοβίκου του ΙΔ'
μια παράφρασι τοῦ “Πάτερ ἡμῶν", πού ἔλεγε ἔτσι:
“Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν ταῖς Βερσαλλίαις, τό ὄνομά σου δέν αγοράζεται  πλέον. Το βασίλειό σου δέν εἶναι πιά καί
τόσο μεγάλο, ἡ θέλησί σου δέν γίνεται πιά οὔτε στη
γῆ οὔτε στη θάλασσα. Δός ἡμῖν σήμερον ἐπιτέλους
τόν ἄρτον ἡμῶν πού ἀκόμη στερούμεθα..."»
Πλουτοκρατία!


Δεν υπάρχουν σχόλια: