Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

ΔΙΑΒΆΖΟΥΜΕ:Διαβάζουμε: «Κανείς δέν θά ἔπρεπε νά δίνη
προσοχή σε κάποιον πού δίνει διάλεξι ή κάνει κήρυγμα περί τῆς "φιλοσοφίας του γιά τή ζωή", ἄν δέν μᾶς εἶναι γνωστό πῶς ἀκριβῶς φέρεται στη γυναῖκα του, τά παιδιά του, τούς γείτονές του, τούς φίλους του, τούς ύφισταμένους καί τούς ἐχθρούς του"

Δεν υπάρχουν σχόλια: