Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Ὁ Ἅγ. Τύχων τοῦ Zadonsk ἐπισημαίνει:

Ὁ Ἅγ. Τύχων τοῦ Zadonsk ἐπισημαίνει:
«Ἐκεῖνον πού σέ διασκεδάζει (ἔστω κι ἂν εἶναι ἕνας
ἐπαγγελματίας γελωτοποιός), ἐκεῖνον ποὺ σοῦ λέει
λόγια γλυκά καί κολακευτικά (έστω κι ἂν πρόκηται γιά ἄνθρωπο ἀναίσχυντο, χωρίς τσίπαι), δέν τόν
ἀφήνεις ποτέ να φύγη, χωρίς νά τόν φορτώσης μέ
ὅ,τι καλό ἔχεις! Το Χριστό, πού σοῦ ἑτοιμάζει τήν
οὐράνιο βασιλεία Του, Τόν ἀφήνεις μέ ἄδεια τά χέρια;»

Δεν υπάρχουν σχόλια: