Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Η Eugenia Price προτείνει:
Η Eugenia Price προτείνει: «Να κάνουμε
στροφή 180° καί ν᾿ ἀρχίσουμε νά Τόν ἀκολουθοῦμε.
Ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ ἔπαιρνε Ἐκεῖνος στο κατόπι
Τώρα Τόν ἀκολουθῶ ἐγώ. Αλλάξαμε βάρδια μέ τό
Θεό. Τώρα εἶναι Ἐκεῖνος πού ἔχει τά ἡνία τῆς ζωῆς
μου. Ἐγώ παραιτήθηκα. Τί ἀνακούφισι νά συμφωνῆς
μέ τό Θεό!» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: