Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Ο Οσιολογιώτατος Γέροντας π. Νίκων από τή Νέα Σκήτη του Αγίου Ορους συζητά με νέους και νέες για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητος.
16-10-2010

ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2010
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

᾿Ενοριακό Νεανικό ᾿Αρχονταρίκι· ῾Ο ῾Οσιολογιώτατος Γέροντας π. Νίκων ἀπό τή Νέα Σκήτη τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους συζητᾶ μέ νέους καί νέες γιά θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος. ῾Η συνάντηση έγιναι στόν ἰσόγειο χῶρο, κάτωθεν τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: