Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Ὅποιος γνωρίζει τήν ἀλήθεια καί δέν τήν λέγει, κρύβει τόν Χριστό»


ταν βράδυ. Δίπλα στό φτωχικό κκλησάκι τς γ. ννας, στό κόμη φτωχότερο κελλί του, σκητής Γεννάδιος δίδασκε πλ καί χαριτωμένα τούς πισκέπτες του: Τόν Μοναχό Θεοδόσιο (Δαμβακεράκη) πό τό κοντινό συχαστήριο το γ. ντωνίου, να κατά σάρκα δελφό του, κάποιους λλους, τούς ποίους καί φιλοξένησε. Τήν νύκτα, «μέ τόν πρτο πνο», κούστηκαν ποδοβολητά καί μία φωνή - ρεμη στήν ρχή, γρια στή συνέχεια - κούστηκε νά τόν καλε μέ τό νομά του.
«Ποίοι ε
στε; - ρώτησε Γέροντας – τί θέλετε; Νά φύγετε».
κολούθησε σιωπή. Τό πρωϊ, μετά τήν κολουθία, ταπεινά πιβεβαίωσε στούς πισκέπτες του σα εχαν κούσει καί πρόσθεσε: «Ετυχς πού δέν μιλήσατε σες ο κοσμικοί, γιατί πρχε περίπτωση νά παιρναν τήν φωνή σας. μς τν Μοναχν δέν μπορον». πρόκειτο γιά μία «πίσκεψη» πονηρν πνευμάτων.
λλοτε μφανίσθηκε ντικείμενος στόν Γέροντα μέ νθρώπινη μορφή.
«Πάτερ Γεννάδιε – τόν ρώτησε – γιατί κάθεσε καί μέ πολεμ
ς;»
«Γιατί, τί κακό σο
κάνω;» επε Γέροντας.
«Νά διδάσκεις τούς
νθρώπους. Μή διδάσκεις».
«Μά ο
νθρωποι – επε π. Γεννάδιος – διψονε πό διδασκαλία καί θέλουν νά κονε».
«Μή διδάσκεις – συνέχισε
«πισκέπτης» - σύ εσαι γράμματος. σύ δέν ξέρεις. ς κονε τούς Δεσποτάδες, τούς παπάδες καί τούς θεολόγους. σύ νά μήν τούς λέγεις τίποτα».
«Μά θέλουν νά
κον καί μένα - μολόγησε σκητής – γιατί ο νθρωποι διψον νά κούσουν διδασκαλία γιά τήν σωτηρία τους καί χω εθύνη. ποιος γνωρίζει τήν λήθεια καί δέν τήν λέγει, κρύβει τόν Χριστό».
Στό
κουσμα το Παναγίου νόματος το Κυρίου, νώπιον το ποίου «πν γόνυ κάμψη πουρανίων καί πιγείων καί καταχθονίων καί πσα γλσσα ξομολογήσεται» (Φιλ. 2, 10 – 11), πονηρός ξαφανίσθηκε. Τόν «ζεμάτισε» θά πε ργότερα Γέροντας χαμογελώντας θα.


http://churchsynaxarion.blogspot.com

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ -
Τοῦ ἐν Ὁσίοις Πατρός ἡμῶν ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ τῶν Ἀκουμίων Κρήτης
(+ 1983)


Δεν υπάρχουν σχόλια: