Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΘ` ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ.
Έόρτιος χαιρετισμός του Καθηγούμενου ΑΡΧΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Ιεράς Μονής ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΆΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2010.


Τα   φετινά Χριστούγεννα μας ευρίσκουν σε κατάσταση κρίσιμη. Ή οικονομική δυσπραγία και ή πτώχεια πού συνεπάγεται για πολλούς συμπατριώτες μας είναι αιτία της λύπης και της ανησυχίας πολλών. Ή απειλή επίσης του ηλεκτρονικού φακελώματος, το όποιο περιορίζει την θεόσδοτη ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου, αποτελεί επίσης αφορμή βαθύτατης ανησυχίας για πολλούς αδελφούς. Γι' αυτούς τούς λόγους και για πολλούς άλλους, όπως ή γκετοποίησις πρώην άκμαζουσών συνοικιών των μεγαλουπόλεων μας, δημιουργούν μέσα μας και γύρω μας μία καταθλιπτική ατμόσφαιρα.

Θα ηχήσουν και πάλιν οι καμπάνες των Χριστουγέννων, για να διαλαλήσουν ότι ό Θεός γίνεται άνθρωπος: «ό Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ίωάν. α' 14).
Ό εν σπηλαίω γεννηθείς Κύριος μας απεκάλυψε, ότι ό Θεός μας δεν είναι ό ψυχρός θεός των φιλοσόφων ούτε ό απρόσιτος θεός των Ιουδαίων, αλλά είναι ό «Εμμανουήλ», δηλαδή «μεθ' ημών ό Θεός» (Ματθ. α' 23).

Έτσι και τώρα μέσα στο σκότος πού μας περιβάλλει μπορούμε να δούμε Φώς, να ελπίσουμε, να χαρούμε.
Ό Εμμανουήλ είναι μαζί μας, για να μας παρήγορη, ότι έχουμε όχι μόνο Παντοδύναμο αλλά και φιλόστοργο Πατέρα, ό όποιος δεν θα μας αφήσει μόνους και αβοήθητους στις δυσκολίες μας. Αρκεί και εμείς με πίστη και ταπείνωση να ζητήσουμε την βοήθεια Του.
Έχουμε άλλωστε αποδείξεις, ότι ό Παντοδύναμος Κύριος πολλές φορές έσωσε το Γένος μας από τον αφανισμό και την καταστροφή. Βέβαια για κάθε επέμβαση του Αγίου Θεού απαιτείται και ή δική μας μετάνοια.

Πώς θα υγιάνει ή κοινωνία μας, όταν εμείς, άρχοντες και αρχόμενοι, θεοποιούμε τον εαυτό μας, καλλιεργούμε ένα πολιτισμό φιλαυτίας, πού είναι αδιέξοδος; Καταφρονούμε τις σωτήριες και φιλάνθρωπες εντολές του Θεού, διώχνουμε τον Εμμανουήλ από την κοινωνική και οικογενειακή μας ζωή, και μένουμε έρημοι και απελπισμένοι στον ταλαίπωρο κόσμο μας.
Ό Εμμανουήλ ήλθε, θέλει να είναι μαζί μας, για να μας εμπνέει την αγάπη, την πίστη, την φιλανθρωπία, την δικαιοσύνη, την ειρήνη. Πρέπει όμως και εμείς να Τον θέλουμε, να Τον ζητούμε, να μη Τον διώχνουμε από κοντά μας με την απιστία μας και τον εγωισμό μας.
Πόσο ωραία γίνεται ή ζωή των ανθρώπων, όταν ό Χριστός βασιλεύς στις ψυχές των; Όπου και όσες φορές ό Χριστός έγινε δεκτός με αγάπη και πίστη από τους ανθρώπους, εκεί εξανθρωπίσθηκε ή ζωή των και τα ανθρώπινα πρόσωπα βρήκαν το νόημα και τον σκοπό των. 

Παράδειγμα, ή πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων με την θαυμαστή κοινοκτημοσύνη των Χριστιανών, ή κοινοτική οργάνωσης των ελληνορθόδοξων ενοριών επί Τουρκοκρατίας, τα Ορθόδοξα κοινόβια, όπου κατά τον Μ. Βασίλειο όλοι ζουν για τον ένα και ό ένας για όλους: «εις οι πολλοί, και ό εις ου μόνος, άλλ' εν πλείοσι» (Άσκητικαί Διατάξεις).
Βέβαια και στις περιπτώσεις αυτές δεν έλειψαν κάποιες παραφωνίες και παραστρατήματα. Ή γενική όμως κατεύθυνσης ήταν σωστή. Το άλας βοηθούσε να μη σαπίσει ή κοινωνία. Γιατί «εάν δε το άλας μωρανθη, εν τίνι άλισθήσεται;» (Ματθ. ε' 13).
Ό ελληνορθόδοξος λαός μας, παρά τις αμαρτίες όλων μας και τις προσπάθειες πού καταβάλλονται συστηματικά να χωρισθη από τον Χριστό και την Εκκλησία Του, έχει ακόμη ρίζες χριστιανικές.

Χρέος όλων μας είναι, και ιδίως των Ποιμένων της Εκκλησίας μας, να εμπνεύσουμε ο εμάς και τον λαό μας το πνεύμα της μετανοίας και επιστροφής στον Θεό των Πατέρων μας, για να μπορεί ό Εμμανουήλ να είναι ανάμεσα μας, για να δίνη νόημα στην ζωή μας, χαρά, ειρήνη, φώς.
Τελειώνοντας τον ταπεινό αυτό χαιρετισμό, θα ήθελα να υψώσω και εγώ την φωνή μου μαζί με την Αδελφότητα μας προς τούς αξιότιμους πολιτικούς και άρχοντας μας, να αποτρέψουν την εφαρμογή τού ηλεκτρονικού φακελώματος και έτσι να δώσουν άνεση και χαρά σε εκατομμύρια Ορθοδόξων Ελλήνων πού αγωνιούν θεαρέστως για το κρίσιμο αυτό θέμα.

Δεν θέλουμε να γίνουμε αριθμοί-νούμερα, να παραδώσουμε το πρόσωπο μας στον ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό. Ό Θεός έγινε άνθρωπος. Εμείς θα παραιτηθούμε από την αξία τού ανθρωπίνου προσώπου μας; Μαζί με τον Ίονέσκου -στο γνωστό έργο του «Ρινόκεροι»-κραυγάζουμεε και εμείς: «Δεν δεχόμαστε να γίνουμε ρινόκεροι (αριθμοί). Θα μείνουμε άνθρωποι».
Με αυτές τις σκέψεις Σας απευθύνουμε την εν Χριστώ τεχθέντι αγάπη μας και τις ευχές μας για Χριστούγεννα, στα όποια θα συναντήσουμε και θα αναπαύσουμε στην ύπαρξη μας το θείον Βρέφος της Βηθλεέμ.
Ευλογημένα και 'Άγια Χριστούγεννα!
Άγια Χριστούγεννα 2010

ΒΙΒΛ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ . ΑΡΙΘΜΟΣ 36.

Δεν υπάρχουν σχόλια: