Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΙΚΟΣ ΑΡΤΟΥ» Πράγματι ό Ιησούς Χριστός φανέρωσε τον εαυτό Του σαν τον εκ του ουρανού καταβάντα Άρτο και διεκήρυξε ότι αποτελεί την τροφή όλου του κόσμου.Χριστός Γεννάται και ή γενεθλίους ύμνους άδουσα Εκκλησία, μάς καλεί να Τον απαντήσουμε συντονισμένοι δοξολογικά και με ανυψωτική την τάση της καρδιάς.
Ή εκ μέρους μας υπάντηση του κλίναντος τούς ουρανούς και καταβάντος Κυρίου μας, προκειμένου να άνακάλέση εμάς τούς άπωσμένους στη ζωή, πρέπει να είναι ή αρμόζουσα στο Θεό και όχι κοσμική, αφού μεγαλύτερο θαύμα, από την ενανθρώπιση του Σωτήρος μας, δεν είδε ποτέ άλλοτε ή κτίση.
«Θεός το τεχθέν, ή δε Μήτηρ Παρθένος. Τί μείζον άλλο καινόν ειδών ή κτίσις;»
Προσεγγίζοντας με ταπεινή διάθεση στη φάτνη της Θεοφανίας, έπάραντες τον νουν εις Βηθλεέμ και έχοντας οδηγό τον θεόπνευστο υμνωδό, τον ακούμε, απευθυνόμενο προς την Παρθένον Παναγία μας, περιγράφοντα το Μυστήριο:

Ή κοιλία Σου Θεοτόκε, της λέγει, ομοιάζει με θημωνιά πού ευρίσκεται στ' αλώνι και προσφέρει σ' όλους μας τον στάχυ τον αγεώργητο και θείο, πού μέλλει να θρέψει με την χάρη Του το ανθρώπινο γένος και να το σώσει από τον ψυχοφθόρο λιμό.
Αγεώργητος ό στάχυς, αφού γεννήθηκε χωρίς ανθρώπινη σπορά, γι' αυτό ακόμη και ή ίδια βλαστήσησας παρθένος Μαρία διερωτάται.» πως ενεσπάρης μοι ή πως μοι ενεφύης λυτρωτής μου και Θεός;», Αγεώργητος ό στάχυς και συνάμα αδαπάνητος σιτοδότης !
Ίσως γι' αυτό επέλεξε ό Κύριος μας την Βηθλεέμ, πού σημαίνει «οίκος Άρτου», ως τόπον γεννήσεως Του.

Πράγματι ό Ιησούς Χριστός φανέρωσε τον εαυτό Του σαν τον εκ του ουρανού καταβάντα Άρτο και διεκήρυξε ότι αποτελεί την τροφή όλου του κόσμου.

Προσφέροντας και κομματιάζοντας τον Άρτο, στο Μυστικό Δείπνο, μάς είπε ότι είναι το Σώμα Του, πού πρέπει να φάμε, «εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αίώνιον» και μάς διαβεβαίωσε ότι όποιος είναι μαζί Του δεν θα πεινάσει ποτέ και όποιος κοινωνήσει τη σάρκα Του, δεν θα αποθάνει, αλλά θα αναστηθεί από τον Ίδιο, κατά την έσχατη ημέρα της Δευτέρας Του Παρουσίας.

Αυτός ό ουράνιος Άρτος προσφέρεται και αύτη την άγια Νύκτα στην αγία Τράπεζα, από την έμψυχη Τράπεζα, την Παναγία μας.

Το πρόσφορο πού φέρνετε για την Λειτουργία, Αυτήν (την Παναγία μας) συμβολίζει την «άρτον ζωής χωρήσασα». Και όπως μέσα απ' τα αγνά σπλάχνα Της προέρχεται ό σαρκωμένος θεός, έτσι και από το πρόσφορο επέρχεται ο Αμνός του θεού, προσφέρων, προσφερόμενος και διαδιδόμενος για τη σωτηρία όλου του κόσμου.

Ή Χάρη Του με μυστηριακό, αλλά ουσιαστικό τρόπο, ενώνει όλους μας, πού δοκιμάζοντες εαυτούς και συγχωρούντες αλλήλους, μετέχουμε έκτου ενός Άρτου, μαζί Του και μεταξύ μας, ώστε να αποτελούμε μια θεανθρώπινη εκκλησιαστική, ειρηνική κοινωνία.

Το υλικό γιορταστικό τραπέζι μας είναι συνέχεια της θείας Λειτουργίας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντί- ή υπό-καταστήσει την Τράπεζα του Θεού.
Ή κοσμική και νυκτερινή μάλιστα διασκέδαση είναι παντοειδές σκόρπισμα της ουσίας και της περιουσίας μας. Δεν χορταίνει ! Αφήνει μάλιστα μεγαλύτερη αίσθηση πίκρας και πείνας.

Ή Τράπεζα του Κυρίου δίνει τον «ήδύν Άρτον», το γλυκό ψωμί, για το όποιο όλοι πεινάμε. Γι' αυτό ας μετέχουμε πάντοτε σ' Αυτή. Απέχοντας αποφασιστικά από την τράπεζα των δαιμονίων. Είναι κρίμα να λιμοκτονούμε και να τρεφόμαστε με τα χαρούπια τού άθεου και απάνθρωπου υλισμού, ενώ περισσεύει ό Ουράνιος Άρτος !

Ό αγώνας μας για ένα καλύτερο κόσμο πρέπει να ανακεφαλαιώνεται σ αυτόν ακριβώς τον στόχο. Να λειτουργήσουμε τον κόσμο ! Να κάνουμε τον κόσμο λειτουργημένο, για να είναι λειτουργικός !

Ό καθένας μας κοινωνών αγιάζεται, αλλά και οφείλει να αγωνίζεται πάντοτε, ώστε να είναι καθαρός σίτος, απαλλαγμένος από τα άχυρα των παθών και των αμαρτιών, όπως πρέπει σε μέλη τού Σώματος τού Χριστού. Γι' αυτό και ή Λειτουργία (ως έργον λαού και προς χάριν τού λαού) είναι γεμάτη από δυναμισμό !

Όσο κι' αν φανεί σε μερικούς εκστατικό, θα τολμήσω να καταθέσω αυτήν την ίδια πρόταση και για την Παιδεία και τη μόρφωση των παιδιών μας. Μη λησμονούμε ότι τα πάντα μέσα στη λειτουργία είναι Χάρη, κοινωνία, έλεος, συγχώρεση, ειρήνη, αγάπη, αλήθεια και Χαρά ! Γι' αυτό και καταθέτω αυτή την πρόταση.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007Δεν υπάρχουν σχόλια: