Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι και Άρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ. •Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ;
Την υπάρξω του την καλύπτει πολύ μυστήριο. Για την γενεαλογία και τούς απογόνους του δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε την ιστορία του γνωρίζουμε, ούτε τη δράσι του, ούτε πότε γεννήθηκε, ούτε πότε πέθανε. Παρουσιάζεται έτσι, έκτακτα, ξαφνικά, χωρίς να τον συνδέει ή Αγία Γραφή με κανένα έθνος και με καμιά φυλή. Ό Απόστολος Παύλος αναφερόμενος σ' αυτόν λέγει ότι ήταν: «απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος».

Το μόνο πού γνωρίζουμε είναι ότι ήταν βασιλεύς της Σαλήμ. Όταν επέστρεψε ό Αβραάμ νικητής από τον πόλεμο, πού είχε κάνει εναντίον των πέντε βασιλέων για να απελευθέρωση τον ανιψιό του Λώτ, έσκυψε και προσκύνησε τον Μελχισεδέκ έξω από την πόλι Σαλήμ, και μάλιστα του πρόσφερε και δώρα.' Εκείνος, αφού ευλόγησε τον' Αβραάμ, πρόσφερε θυσία άρτου και οίνου. Οι πληροφορίες είναι λίγες αλλά πολύτιμες:

• Το όνομα «Μελχισεδέκ» είναι συμβολικό και σημαίνει «βασιλεύς δικαιοσύνης».

• Ή πόλις «Σαλήμ» είναι ή μετέπειτα Ιερουσαλήμ. «Σαλήμ» δε θα πή «ειρήνη».

• Επειδή το κατώτερο ευλογείται πάντοτε από το ανώτερο «το έλαττον υπό του κρείττονος ευλογείται», άρα, για να ευλόγηση ό Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, ήταν ανώτερος από αυτόν και από τούς απογόνους του.

• Ό Μελχισεδέκ πρόσφερε ως θυσία άρτο και οίνο, σύμβολα της θυσίας του Χριστού και ειδικότερα του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας.

• Άπάτωρ ό Μελχισεδέκ, Άπάτωρ και ό Χριστός κατά την ανθρωπότητα. Άμήτωρ ό Μελχισεδέκ, Άμήτωρ και ό Χριστός κατά την θεότητα.

Όλα αυτά παρουσιάζουν τον Μελχισεδέκ ως ένα μεγάλο, μυστηριώδη και μοναδικό αρχιερέα στην ιστορία της προχριστιανικής άνθρωπότητος. Ό Μελχισεδέκ, πού ήταν βασιλεύς δικαιοσύνης, βασιλεύς ειρήνης, άρχιερεύς του θεού και ανώτερος του Αβραάμ, συμβολίζει τον Χριστό, ως τον μοναδικό Αρχιερέα της άνθρωπότητος μέχρι συντέλειας των αιώνων.

Ό Κύριος, ως θεάνθρωπος, «μίαν υπέρ αμαρτιών προσενέγκας θυσία εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του θεού», δηλαδή, όχι απλώς μας συμφιλίωσε με τον Θεό Πατέρα, από τον Όποιο μας χώριζε το αγεφύρωτο χάσμα της αμαρτίας, αλλά ως Άρχιερεύς θα παραμείνει αιώνιος μεσίτης μας.

Ή θυσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού είναι το αντίδοτο του αιωνίου θανάτου, τον όποιον όφειλε να υποστεί το αμαρτωλό γένος των ανθρώπων. Ή πανάμωμη αύτη Θυσία συνεχίζεται και σήμερα, διά μέσου του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, στον εδώ Γολγοθά, την Αγία Τράπεζα. Και μας διαβεβαιώνει ό Κύριος ότι είναι τα πάντα για μας:


ΒΙΒΛΙΟΓ. ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.
ΠΑΤΗΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: