Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Ό Γέρων Γαβριήλ του 'Αγ. Όρους ."Από τούς Αρειανούς εις τούς Παπικούς" 3Από  τούς Αρειανούς εις τούς Παπικούς

Φορεύς μονώτατος τών αιρετικών φρονημάτων και κακοδοξιών.

Καινοτόμος και μεταρρυθμιστής τών Άποστολικών και Πατερικών Παραδόσεων πού δεν έχει εφάμιλλο του εις την ανθρώπινη καθόλου ιστορία.
Έργον μοναδικό και αποκλειστικό του Πάπα είναι αι παντοΐαι καινοτομίαι και κακοδοξίαι πού εισήγαγε εις την ανθρωπότητα και το να μή άκολουθεί τά δόγματα τών Αποστόλων, τών Διδασκάλων και τών Αγίων Πατέρων.

Εισηγητής πολύτροπος τών μυρίων καινοτομιών εις την πίστιν, την ζωήν και την Εκκλησιά.

Πρωτοστατεί εις πάν κακόν και ολέθριο διά σύνολον την ανθρωπότητα.

Κατά την διδασκαλία τών Πατέρων μας ό Πάπας είναι ψευδόχριστος και αντίχριστος, ό μεγαλύτερος αιρετικός όλων τών αιώνων και τών εποχών.

ΌΤΙ ήταν οι άρειανοί τον 4ο αιώνα είναι και τώρα οι παπικοί.
Ό γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ένας από τούς μεγαλύτερους σύγχρονους πολέμιους του παπισμού και τών παπολατρών, έλεγε πώς ό παπισμός είναι πρόδρομος τού Αντίχριστου.
Ο Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός, ό φλογερός ισαπόστολος και εθνομάρτυρας κήρυττε «Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αίτια του κακού» (90ή Προφητεία).
Ό όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, αυτός ό μεγάλος σύγχρονος Σέρβος άγιος, μάς δίδαξε πώς «Εις την ιστορία τού ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: Του Αδάμ, του Ιούδα και τού Πάπα» (Άνθρωπος και Θεάνθρωπος).

-       Γέροντα Γαβριήλ ή Παπική εκκλησία είναι Εκκλησία;

Ή Παπική εκκλησία δεν είναι Εκκλησία. Δεν έχει Μυστήρια.
Ό Χριστός πάνω στον πλανήτη της Γής ίδρυσε μία Εκκλησία. Όταν λέμε το Σύμβολο της Πίστεως τί ομολογούμε; Ότι πιστεύουμε «Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησιά».
Δεν ίδρυσε ό Χριστός πολλές Εκκλησίες.
Δεν είναι Εκκλησία ό Πάπας. Δεν έχουν Μυστήρια οι παπικοί.
Ό άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης λέει μέσα στο Πηδάλιο ότι οι παπικοί είναι παμπάλαιοι αιρετικοί, είναι αβάπτιστοι (Ερμηνεία ΜΖ' Αποστολικού Κανόνος).

Διδάσκουν και την ανυπακοή οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας
Λένε μερικοί χριστιανοί: Αφού το είπε ό Δεσπότης πρέπει να τον κάνουμε υπακοή!
Κι εμείς ρωτάμε: Αν ό Δεσπότης σου έλεγε να μή φας για ένα εξάμηνο θα έκανες υπακοή;
-       Όχι! Σέ αυτό δεν κάνουμε υπακοή!
Στην υλική τροφή λοιπόν δεν κάνουμε υπακοή, γιατί μάς βλάπτει αυτό πού λέει ό Δεσπότης. Στα πνευματικά πού μάς βλάπτουν και αφορούν την αιωνιότητα πώς κάνουμε υπακοή;
Όταν λέει κάτι ό Δεσπότης πού είναι σύμφωνο με την  Εκκλησία θα κάνουμε υπακοή. Άλλα, όταν λέει κάτι πού δεν συμφωνεί με την Εκκλησία, πώς θα κάνουμε υπακοή;

Σέ αυτούς πού λένε πώς πρέπει να κάνουμε αδιάκριτη υπακοή, ένας άγιος μακαριστός γέροντας αγιορείτης έλεγε:
Αυτοί είναι ευλαβείς βλαμμένοι!

Ό Μέγας Αθανάσιος, ό στύλος της ορθοδοξίας, λέει στα συγγράμματά του:
« Εάν ό επίσκοπος ή ό πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς άναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρή αυτούς έκβάλλεσθαι, Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις εύκτήριον οίκον ή μετ’ αυτών έμβληθήναι ώς μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός» (Ρ.0.35,33-ΒΕΠΕΣ 33,199).

Εκεί θα πάμε με τον Άννα και τον Καϊάφα στην γέεννα του πυρός, αν άκολουθήσουμε τούς Δεσποτάδες μας, πού λένε ότι ο Πάπας είναι Εκκλησία και έχει Μυστήρια και πρέπει να ενωθούμε.

Αν ένας, Πατριάρχες είναι αυτός, Αρχιεπίσκοπος είναι, Επίσκοπος, ότι και να είναι δεν σέβεται τούς Αποστολικούς Κανόνες, δεν σέβεται τούς Κανόνες τών Οικουμενικών και Τοπικών συνόδων, δεν τηρεί αυτά πού δίδαξαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας αυτός δεν είναι ποιμένας. Τί είναι;
Μάς το λέει ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας του 1ου αιώνος.
«Πας ό λέγων παρά τά διατεταγμένα ή πράσσων, καν άξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιη, λύκος σοι φαινεσθω εν προβάτου δορα φθοράν προβάτου κατεργαζόμενος» ("Άγιος Ιγνάτιος ό Θεοφόρος Ρ.0.5,912).
Αυτός ό Πατριάρχης, ό Αρχιεπίσκοπος, ό Επίσκοπος, όποιος και να είναι, πού λέει πράγματα πού δεν συμφωνούν με την Εκκλησία, με αυτά πού δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι ποιμένας, είναι λυκοποιμένας και εχθρός τού Θεού και της Παναγίας.

Λένε πολλοί:

Αφού είναι επίσκοπος και το λέει αυτό, θα κάνουμε υπακοή.
Τότε όταν ό Νεστόριος, πού ήταν Πατριάρχης, έλεγε για την Παναγία ότι ήταν ανθρωποκτόνος και Χριστοτόκος έπρεπε οι χριστιανοί να κάνουν υπακοή σέ αυτόν; Επειδή ήταν Πατριάρχης; Και να πούνε αφού το λέει ό Πατριάρχης θα κάνουμε υπακοή;

Τί θα γινόταν έτσι; Θα γίνονταν όλοι αιρετικοί και θα χάνονταν. Δεν θα σωζόταν κανένας, αν τον ακολουθούσαν.

Έρχονται στο κελί μου μερικοί υποψήφιοι ιερείς και μου λένε έχει ευλογία να γίνω ιερέας;
Τούς ρωτάω: Είχες σχέση ολοκληρωτική με γυναίκα ή άνδρα πριν...;


Η μέσα στο γάμο σου μοίχευσες;
-          Μα ο δεσπότης είπε πως μπορώ.
-          Τους απαντώ. Εν ημέρα κρίσεως δεν θα σε κρίνει ο Δεσπότης αλλά ο Δεσπότης Χριστός.
-          Μου είπαν πως αν δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια η αγάπη του Θεού μπορεί να σε σκεπάσει. Σημασία δεν έχει τι λέω εγώ η τι λέτε εσείς η τι λένε οι άλλοι. Σημασία έχει τι λένε οι Άγιοι. Σημασία έχει πιο είναι το θέλημα του θεού.Δεν υπάρχουν σχόλια: