Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚ ΤΟΥ I. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ό Γέρων Γαβριήλ του 'Αγ. Όρους «ξεσκεπάζει» όλας τας αιρέσεις του παπισμού και εξηγεί διατί ό Πάπας είναι πρόδρομος του Αντίχριστου. 1

ΕΚ ΤΟΥ I. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ό Γέρων Γαβριήλ του 'Αγ. Όρους «ξεσκεπάζει» όλας τας αιρέσεις του παπισμού και εξηγεί διατί ό Πάπας είναι πρόδρομος του Αντίχριστου• ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΑΙ «ΚΕΦΑΛΑΙ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ.Μία αποκαλυπτική συνομιλία, εις την οποίαν τονίζει ότι ό Παπισμός δεν έχει μυστήρια, διότι δεν είναι Εκκλησία. Χαρακτηρίζει τον Πάπαν Πρύτανιν όλων των αιρετικών διδασκαλιών, νοθευτή τών ορδών δογμάτων της Πίστεως, καινοτόμο και μεταρρυθμιστή τών Αποστολικών και Πατερικών παραδόσεων. Διότι Πατριάρχαι, Αρχιεπίσκοποι και κληρικοί παραβιάζουν τούς Ιερούς Κανόνας, τας αποφάσεις τών Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Αι λειτουργικοί φιέσται του Οικουμενικού Πατριάρχου μετά τών Παπικών υπενθυμίζουν το Ιουδαϊκό συνέδριο του Καϊάφα. Δεν οφείλουμε υπακοή εις τους πνευματικούς μας, όταν ούτοι δεν ορθοτομούν τον λόγο της Αληθείας.


Ή συνομιλία

Παραθέτομαι κατωτέρω ολόκληρο την συνομιλία, ή οποία έπραγματοποιήθη την 18ην Νοεμβρίου εις την Πυλαίαν Θεσσαλονίκης. Αυτή έχει ως ακολούθως:

«- Γέροντα Γαβριήλ ευλογείτε.

Ό Θεός να ευλογεί εσάς και όλους τούς δικούς σας σέ όλη σας την ζωή και σέ όλη την αιωνιότητα.

Εύχομαι να χαρίσει ό Θεός σέ όλους τούς ανθρώπους ειρήνη και μετάνοια. 

Όταν αναστήθηκε ό Κύριός μας εμφανίστηκε στους μαθητές Του και τούς είπε «Ειρήνη υμίν». Τά υπέροχα αυτά λόγια, την ειρήνη αυτήν εύχομαι κι εγώ σέ όλους.

Εύχομαι επίσης ό Κύριος να αναστήσει την Έλλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τά αδιέξοδα τά πνευματικό και τά οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζούνε με αξιοπρέπεια.Αρχηγός των αιρέσεων -Πρόδρομος τού Αντίχριστου-         Γέροντα ό Πάπας τί είναι τελικά; ΤΙ ισχύει γι’ αυτόν σύμφωνα με τούς Πατέρες της Εκκλησίας μας;

Ο Πάπας είναι αρχηγέτης των αιρέσεων και Πρύτανης τών αιρετικών διδασκαλιών.

Πρόδρομος τού Αντίχριστου κατά τούς Αγίους Πατέρες.

Ό μεγαλύτερος άρχιαιρεσιάρχης και παναιρεσιάρχης όλων τών αιώνων και τών εποχών.

Επινοητής τών μή ορθοδόξων δογμάτων επιδεξιότατος.

Εφευρέτης της διαστροφής της αλήθειας ικανότατος.

Μέγιστος καινοτόμος και μεταρρυθμιστής τών Αποστολικών και Πατερικών παραδόσεων.

Αρχηγός και θεμελιωτής τών παντοίων κακοδοξιών.

Νοθευτής της ορθοδόξου διδασκαλίας το παντάπαν ασυναγώνιστος.

Νοθευτής τών ορθών δογμάτων πάντη αμίμητος.

Διαστροφεύς της ύγιαινούσης διδασκαλίας άπαντάπασι απαράβλητος.

Ό Πάπας είναι ή τελεία προσωποποίησης της πλάνης και ή απόλυτος ενσάρκωσης της αιρέσεως.

’Άριστος ίθυντήρ της διαβρώσεως και αλλοτριώσεως της αλήθειας.

Εισηγητής και πρωταγωνιστής των αντικανονικών και άντιπαραδοσιακών πρωτοβουλιών ολωσδιόλου ασύμβλητος.

Ύπατος καταλύτης και περιφρονητής τών Αποστολικών Κανόνων και τών Κανόνων τών Οικουμενικών και Τοπικών συνόδων.

Διαιρέτης και καταστροφεύς του άνωθεν υφαντού χιτώνας της Εκκλησίας το παράπαν άππράμιλλος.

Πλήρης εωσφορικού και άκρατου εγωισμού, αφού ανακηρύττει τον εαυτό του αλάθητο και τον τοποθετεί επάνω από τις Τοπικές και Οικουμενικές Συνόδους.

Όξυνούστατος εύρετής τών καινοτομιών και τών ήμαρτημένων διδασκαλιών.

Είναι έχθρός του Θεού και της Παναγίας άσπονδος, φίλος τού διαβόλου παμφίλτατος.


Τά εγκλήματα εις το όνομα του Παπισμού τά διαπραχθέντα εις το Αγιον ’Όρος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: