Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Πρώτη Προηγιασμένη , θύμισης ...θυμίαμα ( Νώντα Σκοπετέα)Πρώτη Προηγιασμένη , θύμισης ...θυμίαμα ( Νώντα Σκοπετέα)
Γονατισμένες ψυχές στο πέρασμα το Άγιο … Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται…. και μια ησυχία που όμοιά της ακόμα άνθρωπος του κόσμου τούτου δεν γεύτηκε …
Σκοτάδι γλυκό και χώμα δακρύων …
Δεν θες να υψώσεις αίσθηση καμιά …
Από δίπλα σου περνά του Παραδείσου η αύρα η Θεία , λεπτή και άξαφνη …
Το κεφάλι σιμά στα αείροα πατήματα του Βασιλέως της δόξης …

Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται. Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα.
Και έπειτα η πρόσκληση στα επουράνια φριχτά , που πάντα θα ηχεί μέσα στα τρίσβαθά σου … Γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος….
Σώμα και αίμα Εκείνου σε διαλεχτό σουρούπωμα αιώνιο…
Τα προηγιασμένα Άγια είναι για τους Αγίους…
Θεράπευσε Χριστέ της ψυχής μας τα τραύματα …
Ὑποστηρίζει Κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας, καὶ ἀνορθοῖ πάντας τούς κατερραγμένους. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, καὶ σὺ δίδεις τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ.
Του ψαλτηριού η παρηγοριά και νοιώσιμο ανάστασης λίγο πριν η πρώτη προηγιασμένη θυμιάσει την μνήμη…
Καλό Παράδεισο αδέλφια !
Και του χρόνου να ζήσουμε την μυστική βίωση του επουράνιου Βασιλέως …

Δεν υπάρχουν σχόλια: