Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Ό Γέρων Γαβριήλ του 'Αγ. Όρους ." Γέροντα για τούς παπικούς τι ισχύει στην πραγματικότητα" 2


Γέροντα για τούς παπικούς τι ισχύει στην πραγματικότητα;


Οι παπικοί είναι εχθροί του Θεού και της Παναγίας.

Στο θαύμα με τον αγιορείτη Ζωγραφήτι μοναχό πού ζούσε σέ ένα κελί στην εποχή πού ήρθαν έδώ οι Λατίνοι να πείσουν τούς πατέρες να κάνουν την ένωση επί Μιχαήλ Η' και Βέκκου Πατριάρχου, ή ίδια ή Παναγία λέει τί είναι στην πραγματικότητα οι παπικοί.


Τότε τον Άγιο Πρώτο τον άπαγχονίσανε, τον άγιο Κοσμά, τούς άλλους Καρεώτες μοναχούς τούς καρατομήσανε. Τούς Ίβηρίτες τούς πνίξανε.
Εκείνη την εποχή έξω από το Βουλγαρικό το μοναστήρι σέ ένα κελί ήταν ένα γεροντάκι. Και ένα βράδυ πού έλεγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας τούς Χαιρετισμούς και έφτασε και είπε «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε», τού μίλησε και ή Παναγία μας και του λέει: Χαίρε κι εσύ γέρων του Θεού.
Το γεροντάκι φοβήθηκε και του λέει ή Παναγία:


Μή φοβάσαι. Τρέξε στο μοναστήρι και πες στους πατέρες πως οι εχθροί μου και οι εχθροί του Υιού μου έρχονται. Κι όσοι θέλουν ας φύγουν στα δάση να γλυτώσουν. Όσοι θέλουν ας μείνουν να αγωνιστούν.


Τότε το γεροντάκι έτρεξε στο μοναστήρι και είπε στους πατέρες αυτά πού του είπε ή Παναγία. Μερικοί πατέρες έφυγαν στα δάση. Είκοσιέξι πατέρες με τον ηγούμενο κλείστηκαν στον πύργο, και ή Παναγία πήγε εκεί μόνη της να τούς εμψυχώσει. Πήγαν οι Λατίνοι και τούς είπαν να αναγνωρίσουν για κεφαλή της Εκκλησίας τον Πάπα. Αρνήθηκαν και είπαν εμείς μόνο τον Ιησού Χριστό αναγνωρίζουμε για κεφαλή της Εκκλησίας. Τούς έκαψαν. Τά ονόματα τους είναι στα βουλγάρικα ωρολόγια καταγραμμένα.

Αναφέρεται ακόμη ότι ένας ασκητή είδε έξω από το κελί του ένα βράδυ την Παναγία μας με δυο ίεροπρεπείς άνδρες. Έτρεξε έβαλε μετάνοια και λέει: Παναγία να 'έρθεις να ευλογήσεις το κελί μου.
Και ή Παναγία τού λέει. Δεν έρχομαι γιατί έχεις μέσα τον εχθρό μου.

Ο γέροντας στεναχωρήθηκε. Δεν είχε κανένα μέσα. Μπροστά από καιρό είχε δανειστεί ένα βιβλίο από ένα άλλο ασκητή. Και διαβάζοντας στο τέλος είχε δύο λόγους του Νεστορίου κατά της Παναγίας μας, πού την αποκαλούσε Χριστοτόκο και άνθρωποτόκο και όχι Θεοτόκο.
Αυτό ήταν ή αιτία πού ή Παναγία μας είπε δεν έρχομαι, γιατί έχεις μέσα τον εχθρό μου.


“Οποίος έχει φιλίες με τούς εχθρούς του Θεού και της Παναγίας γίνεται αυτόματα και αυτός εχθρός τού Θεού και της Παναγίας και θα χαθεί μαζί τους.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: