Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Ό Γέρων Γαβριήλ του 'Αγ. Όρους Το βιβλίο του Όσίου Νήφωνος " Γέροντα στα ζητήματα της πίστεως ό Θεός πώς θέλει τον άνθρωπο;" 7Το  βιβλίο του Όσίου Νήφωνος

Γέροντα στα ζητήματα της πίστεως ό Θεός πώς θέλει τον άνθρωπο;

Αναφέρεται σέ ένα βιβλίο τού οσίου Νήφωνος το εξής:

Πήγε ένας στον Άγιο και λέει είμαι λυπημένος, πού χάθηκε ό βασιλιάς Σολομών με τόση σοφία. Λέει κι ό Άγιος- κι εγώ είχα αυτήν τη λύπη. Ό επισκέπτης τότε πίεζε τον Άγιο να του πει κάτι επάνω σέ αυτό το θέμα. Αφού τον πίεσε πολύ, του λέει κι εγώ είχα αυτήν την γνώμη πώς ό Σολομών χάθηκε, αλλά μου εμφανίστηκε ό Χριστός και μου λέει:

-       Δέ χάθηκε ό  Σολομών ‘όπως εσείς νομίζετε. Παρασύρθηκε μεν από τις παλλακίδες κι ίδρυσε ειδώλια κι έκανε ιερείς τών ειδώλων αλλά ρητά δεν με αρνήθηκε. Κι εγώ σαν Θεός πού είμαι και σώζω όσους θέλω, πήρα υπόψη μου πώς τόσα χρόνια βασανίστηκε και στον Αδη και τον έσωσα.

Ό Απόστολος Παύλος λέει σέ μία επιστολή του (Έβρ.
11,32-33)• «έπιλείψει γάρ με διηγούμενον ό χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ τε και Σαμψών και Ίεφθάε, Δαυίδ τε και Σαμουήλ και τών προφητών, οι διά πίστεως κατηγωνίσαν- το βασιλείας, είργάσαντο δικαιοσύνην, έπέτυχον έπαγγελιών».


Ό Σαμψών είχε πέσει σέ σαρκική αμαρτία με τη Δαλιδά, μία ειδωλολάτρισσα. Και όμως ό Απόστολος Παύλος τον κατατάσσει μεταξύ τών σεσωσμένων, γιατί δεν αρνήθηκε « την πίστη του.
Ό Θεός θα κρίνει με επιείκεια τούς χριστιανούς πού έχουμε αδυναμίες και αγωνιζόμαστε και μετανοούμε.


Στα θέματα όμως της πίστεως θα είναι πολύ αυστηρός. Δεν θα σωθεί κανένας πού θα αρνηθεί την πίστη του. Έστω και το παραμικρό να κάνει, την παραμικρή παραχώρηση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: