Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Ό Γέρων Γαβριήλ του 'Αγ. Όρους "Υπό προϋποθέσεις θα δεχθούμε τον Πάπαν "5

  



Υπό προϋποθέσεις θα δεχθούμε τον Πάπαν

-       Γέροντα υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε κάποτε τον Πάπα και τούς παπικούς;

Τον Πάπα θα τον δεχθούμε και θα ενωθούμε, όταν αρνηθεί όλες τις αιρετικές δοξασίες του και παραδεχτεί ότι δέχεται ή Εκκλησία μας. Τότε θα ενωθούμε.

Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Μπορεί κάποτε ό Ήλιος να πάψει να ανατέλλει από την Ανατολή και να πάει από τη Δύση να βγαίνει, ό Πάπας όμως ποτέ δεν θα αρνηθεί το Πρωτείο, ποτέ δεν θα αρνηθεί το αλάθητο, ποτέ δεν θα αρνηθεί το  (Φιλιόκβε). Μπορεί σέ άλλα μικρότερα να κάνει υποχωρήσεις, αλλά σέ αυτά δεν θα κάνει ποτέ υποχώρηση.


Το  (Φιλιόκβε) είναι αίρεση. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας το καταδίκασαν σαν αίρεση. Είναι αίρεση. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνον από τον Πατέρα και όχι από τον Υιό.
Στην Αγία Τριάδα υπάρχει μοναρχία κι όχι διαρχία.


Αι συμπροσευχαί, ό 4ος Άποστολικός Κανών και ό "Άγιος Σπυρίδων
-       Γέροντα μερικοί κληρικοί μάς λένε πώς απορούμε να συμπροσευχόμαστε με καθολικούς. Πώς δεν υπάρχει τίποτε κακό να προσεύχεται ένας έδώ κι ένας εκεί (δίπλα- δίπλα).
Το 1716 οι Τούρκοι πολιόρκησαν την Κέρκυρα κι από την ξηρά κι από τη θάλασσα. Ό άγιος Σπυρίδωνας έσωσε τότε θαυματουργικά την Κέρκυρα.


Ό διοικητής του νησιού, Ανδρέας Πιζάνης, θέλοντας να ευχαριστήσει τον άγιο για τη σωτηρία, αποφάσισε να στήσει στον ναό του άγιου ένα θυσιαστήριο, ένα άλτάριο, για να γίνεται επάνω σ’ αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατά το Λατινικό δόγμα, δίπλα στην Αγία Τράπεζα τών 'Ορθοδόξων. Κι εκεί θα γινόταν από Λατίνο ιερέα ή θεία Λειτουργία.
'0 άγιος Σπυρίδων παρουσιάστηκε δύο νύκτες συνεχόμενες στον ύπνο του Πιζάνη με ένδυμα ορθόδοξου μοναχού και του είπε να μή το κάνει, διαφορετικά θα το μετάνοιωνε. '0 διοικητής δεν έκανε υπακοή.


Το άλλο βράδυ ό σκοπός στην είσοδο του φρουρίου κοντά στην πυριτιδαποθήκη βλέπει κάποιο μοναχό να προχωρεί μ' ένα δαυλό αναμμένο στο χέρι και να μπαίνει στο Φρούριο. Τού φώναξε: «Ποιός είσαι;». Άκουσε «Είμαι ό Σπυρίδων». Το φρούριο τινάχτηκε στον αέρα με όλα τά γύρω σπίτια. Σκοτώθηκαν χίλια άτομα και ό Πιζάνης.

Δεν γίνεται ή ’Ορθοδοξία να αναμιγνύεται με τον Παπισμό. Δεν γίνεται.

Δεν μπορούμε να συμπροσευχόμαστε με αιρετικούς. Αυτό το απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες.

Ούτε να δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία καθολικούς. Ούτε να τούς δίνουμε αντίδωρο.


Ό 45ος Αποστολικός Κανόνας λέει:
« Επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, αίρετικοΐς συνευξάμενος μονον, άφοριζέσθω, είδέ έπέτρεψεν αύτοΐς ώς κληρικοϊς ενεργησαί τι, καθαιρείσθω».


(Αν κάποιος Επίσκοπος, Πρεσβύτερος ή διάκονος με τους αιρετικούς συμπροσευχηθεί μόνο, να αφορίζεται, κι αν επέτρεψε σέ αυτούς ώς κληρικοί να πράξουν κάτι, τότε να καθαιρούνται οι ορθόδοξοι πού το επέτρεψαν).


Άρα ό Πατριάρχης πού έφερε στη θρονική γιορτή το 2006 τον Πάπα τον έβαλε μέσα στην θεια λειτουργία επέτρεψε να πει το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ σύμφωνα με τον 45ο Αποστολικό κανόνα είναι αφορισμένος και καθηρημένος δυνάμει. Ενεργεία πρέπει να γίνει μια σύνοδος να τον βγάλει.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: