Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

"Σταλάγματα ἀπό τά κεραμίδια" Kεφάλαια θεολογικοῦ ἀναστοχασμοῦ Ἀντωνίου Ρωμαίου Ἱερομονάχου


Xριστιανός πού δέν εἶναι χριστοφόρος εἶναι κάλπικο νόμισμα ριγμένο στήν ἀνθρώπινη ἀγορά.
Ἐκκλησία πού δέν δέχεται νά ἁπλώνει τά χέρια Της ὅταν σταυρώνεται, δέν μπορεῖ νά εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

"Σταλάγματα ἀπό τά κεραμίδια"
Kεφάλαια θεολογικοῦ ἀναστοχασμοῦ
Ἀντωνίου Ρωμαίου Ἱερομονάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: