Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

+ St. Alexander Schmorell (From the last letter to his parents before is impending execution)


“This difficult ‘misfortune’ was necessary to put me on the right road, and therefore was no misfortune at all…. What did I know until now about belief, about a true and deep belief, about the truth, the last and only truth, about God? Never forget God!!” 

+ St. Alexander Schmorell
(From the last letter to his parents before is impending execution)

Δεν υπάρχουν σχόλια: