Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ .ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΣΕΡΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2


ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΣΕΡΗΝΟ


Ή προέλευση των αγγελικών δυνάμεων.Πριν δημιουργήσει ό Θεός τον ορατό κόσμο, έπλασε τις ουράνιες πνευματικές Δυνάμεις, τούς Αγίους Αγγέλους. Ή γνώση καί ή αίσθηση ότι αυτοί έχουν παραχθεί από τό μηδέν, δηλαδή από την πλήρη ανυπαρξία καί έχουν κληθεί να συμμετέχουν σε τέτοια δόξα καί μακαριότητα -κι αυτό όχι από κάποια ανάγκη του Δημιουργού, αλλά από τη Θεϊκή Του αγάπη καί μόνο- δημιουργούσε στους Αγγέλους την ευχαριστιακή καί δοξολογική τάση, ώστε να Τού ανταποδίδουν «εις τό διηνεκές» εκφράσεις ευγνωμοσύνης καί να αναπέμπουν σ’ Αυτόν ατέρμονη δοξολογία. Κανείς από τούς πιστούς δεν αμφιβάλλει γι’ αυτό. Δεν πρέπει ασφαλώς να νομίζουμε ότι ό Θεός άρχισε τό δημιουργικό έργο Του μέ τη σύσταση αυτού τού ορατού κόσμου. Ότι δηλαδή ή Θεία Πρόνοια, πού κυβερνά τά πάντα, παρέμεινε αδρανής κατά τη διάρκεια των αναρίθμητων αιώνων πού προηγήθηκαν της δημιουργίας του κόσμου, καί ότι ό Θεός ήταν κλεισμένος στην πληρότητα της Θεϊκής Του ύπαρξης.Δεν είναι σωστό να πιστεύουμε ότι ό Θεός τότε δεν μπορούσε να «εκχύσει» τό αγαθό, επειδή δήθεν ή αγαθότητά Του δεν είχε αποδέκτες των δωρεών Του. Μια τέτοια πίστη θα σήμαινε ότι τρέφουμε χαμηλά καί ανάρμοστα βιώματα γι’ αυτή την άπειρη, αιώνια καί ακατάληπτη Θεία Μεγαλειότητα.
Ό Ίδιος ό Κύριος μάς λέει γι’ αυτές τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις : «Τότε όλα τ’ άστρα της αυγής μαζί τραγουδούσαν καί σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τά ουράνια όντα» (Ιώβ 38, 7). Αν οι ουράνιες Δυνάμεις ήταν παρούσες κατά την γέννηση τών άστρων, αν, βλέποντας όλα τά δημιουργήματα να προβάλλουν από τό μηδέν, ξέσπασαν σε κραυγές θαυμασμού καί αίνων, αυτό είναι μια περίτρανη απόδειξη ότι αυτές δημιουργήθηκαν πριν από την εποχή πού λέγεται ότι έγινε ό ουρανός καί ή γη. Πριν δηλαδή από την αρχή των αιώνων, για την οποία μιλάει ό προφήτης Μωυσής καί ή οποία, σύμφωνα μέ την «κατά γράμμα» ερμηνεία του χωρίου, δηλώνει την ηλικία του κόσμου. Αυτό τό λέμε βέβαια, μέ την προϋπόθεση πάντα, ότι ό Χριστός είναι ή Αρχή του παντός, «διά του Όποιου» ό Πατήρ δημιούργησε τά πάντα, σύμφωνα μέ αυτό πού λέει ό Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Τά πάντα δί Αυτού δημιουργήθηκαν κι άπ' όσα έγιναν τίποτα χωρίς Αυτόν δεν έγινε» (Ίωάν. 1, 3).


 Δεν υπάρχει, νομίζω, καμία αμφιβολία ότι ό Θεός δημιούργησε τά πάντα, όλες τις ουράνιες Δυνάμεις καί Εξουσίες, πριν από την αρχή των αιώνων,γιά τούς όποιους μιλάει τό βιβλίο της Γένεσης.


 Ό απόστολος Παύλος απαριθμεί τις ουράνιες Δυνάμεις κατά σειρά καί λέει: «Γιατί τά πάντα δί Αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό κι όσα στη γη, τά ορατά καί τά αόρατα, Θρόνοι καί Κυριότητες, Αρχές καί Εξουσίες. Ότι υπάρχει είναι πλασμένο δί Αυτού καί δί Αυτού θα τελειοποιηθεί» (Κολ. 1,16).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ Α ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: