Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ .ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΣΕΡΗΝΟ ΠΩΣ ΟΙ ΕΝΑΝΤΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΤΣΙ ΑΝΤΙΜΑΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

Οι ενάντιες δυνάμεις, όπως επιτίθενται εναντίον
των ανθρώπων, έτσι αντιμάχονται καί μεταξύ τους.

Είναι βέβαιο πώς οι δυνάμεις τού κακού τρέφουν μεταξύ τους εχθρότητα, ανάλογη μ’ εκείνη πού έχουν για τούς ανθρώπους. Παίρνουν δηλαδή κάτω από την προστασία τους ορισμένους λαούς, πού τούς μοιάζουν ως προς την διαστροφή, καί δημιουργούν μαζί τους στενούς δεσμούς εξυπηρέτησης. Απ’ αυτό προέρχονται οι διχόνοιες, οι συρράξεις καί οι ατέλειωτοι πόλεμοι. Μια οπτασία τού προφήτη Δανιήλ μάς φανερώνει μέ ενέργεια αυτή την αλήθεια. Ό αρχάγγελος Γαβριήλ λέει στον προφήτη Δανιήλ: «Μή φοβάσαι Δανιήλ, γιατί απ’ την πρώτη μέρα πού ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου καί συγκέντρωσες την προσοχή σου, για να κατανοήσεις όλα αυτά τά γεγονότα, ή προσευχή σου εισακούστηκε κι εγώ ξεκίνησα για να σού φέρω την απάντηση. Αλλά ό Αρχάγγελος τού βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν είκοσι μία ημέρες. Τότε ό Μιχαήλ, ένας από τούς Αρχαγγέλους, ήρθε να μέ βοηθήσει είχα μείνει, λοιπόν, εκεί κοντά στούς βασιλιάδες των Περσών. Τώρα όμως ήρθα να σε βοηθήσω να κατανοήσεις τί θα συμβεί στο λαό σου τις τελευταίες ημέρες, γιατί τό όραμα αυτό αναφέρεται στο μέλλον» (Δαν. 10, 12-14).


Αυτός ό άρχοντας τού βασιλέως των Περσών, είναι ένας άγγελος τού κακού, φίλος τού έθνους των Περσών καί εχθρός τού λαού τού Θεού. Γι’ αυτό πού λέω, δεν υπάρχει αμφιβολία. Βλέποντας ό κακός άγγελος ότι, μέ την μεσολάβηση τού αρχαγγέλου Γαβριήλ, επρόκειτο να δοθεί λύση στην υπόθεση, για την όποια ό Δανιήλ είχε παρακαλέσει τον Κύριο,ήθελε να εμποδίσει τό καλό αποτέλεσμα. Γεμάτος φθόνο, έρχεται βιαστικά καί κλείνει κάθετα τό δρόμο. Φοβάται μήπως τά παρηγορητικά λόγια, πού φέρνει ό Γαβριήλ, φθάσουν εγκαίρως στον Δανιήλ καί τονώσουν τό λαό τού Θεού, τού όποιου ό Γαβριήλ είναι προστάτης. Αυτός τό αποκαλύπτει στον προφήτη Δανιήλ. 


Ή επίθεση ήταν τόσο σφοδρή, πού δεν θα κατόρθωνε ό αρχάγγελος Γαβριήλ να έρθει μέχρι τον Δανιήλ, ούτε την έσχατη ώρα, αν ό αρχάγγελος Μιχαήλ δεν είχε τρέξει να τον βοηθήσει. Είχε μάλιστα παρουσιαστεί νωρίτερα από τον άρχοντα-δαίμονα πού ήταν προστάτης τού Περσικού βασιλείου, για να πάρει μέρος στη μάχη καί να προστατέψει τον αρχάγγελο Γαβριήλ από τά κτυπήματα τού αντιπάλου. Καί τελικά να τού επιτρέψει, ύστερα από καθυστέρηση είκοσι καί μίας ήμερων, να φέρει τό μήνυμα μέ τό όποιο ήταν επιφορτισμένος. Ό Αρχάγγελος μετά συνεχίζει καί λέει. «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα;

 Για να σού αναγγείλω αυτό πού είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιτρέψω να πολεμήσω εναντίον τού αρχαγγέλου των Περσών κι όταν εγώ θα φύγω, θα έλθει ό αρχηγός των Ελλήνων. Καί δεν θα υπάρχει κανείς να μέ ενδυναμώσει εναντίον αυτών, έκτος από τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελο σας» (Δαν. 10, 20-21). Καί στη συνέχεια λέει: «Εκείνη την εποχή θα παρουσιαστεί ό αρχάγγελος Μιχαήλ, ό προστάτης τού λαού σου» (Δαν. 12,1). Να λοιπόν, ένας άλλος δαίμονας πού είναι άρχοντας της ειδωλολατρικής Ελλάδας. Προστατεύει αυτόν τό λαό πού είναι υπήκοός του, καί εμφανίζεται εχθρός τόσο τού λαού τού Θεού, όσο καί τού Περσικού έθνους.Βλέπουμε μέ όλα αυτά καθαρά ότι οι διχόνοιες, οι συρράξεις, οι ανταγωνισμοί, πού οι δυνάμεις τού κακού διεγείρουν μεταξύ των λαών, έχουν σχέση μ’ αυτές τις δυνάμεις τού κακού. Καί όπως ή νίκη αυτών πού τούς υπακούουν τις γεμίζει μέ χαρά, έτσι καί ή ήττα τους είναι γι’ αυτές μαρτύριο. Κάθε μια απ’ αυτές τις δυνάμεις διακατέχεται, προς όφελος τού λαού πού προστατεύει, από ανήσυχο φθόνο για την πνευματικά αντίπαλη δύναμη τού κακού, ή οποία υπερασπίζεται τον εχθρικό λαό. Έτσι, δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των δυνάμεων τού σκότους.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ Α ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: