Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ > 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1.Κυριακοῦ ἀναχωρητοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου ἐν Παλαιστίνῃ (556).
2.Τρύφωνος, Τροφίμου, Δορυμέδοντος καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 500 μαρτύρων ἐν Παλαιστίνῃ.
3.Πετρωνίας μάρτυρος.
4.Γουδελίας μάρτυρος τῆς ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών).
5.Δάδα, Γοβδελᾶ, Κασδίου καὶ Κασδόας μαρτύρων ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών).
*
6.Πατέρων μονῆς Στροφάδων μαρτύρων (1530) (Α).
7.Θεοφάνους τοῦ Γάζης (Ρ) (ΡΔ).
8.Μαλαχίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ρόδῳ (1500).
9.᾿Ονουφρίου Γκαρεγκέλι (1733) (Α) (Γε).
10.Κυπριανοῦ ἡγουμένου τοῦ Οὐστιοὺγκ (Βολόγκντα) (1276) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.᾿Ιωάννου ᾿Αρχιεπισκόπου Ρίγας Λετονίας, ἱερομάρτυρος (1934) (ΡΔ).
12.Σεβαστιανοῦ γέροντος ῎Οπτινα (᾿Ανακήρυξις ἁγιότητος-1998) (ΡΔ).
13.Ποιμένος (Βελόνικωφ) ἱερομάρτυρος ἐν ῎Αλμᾳ-῎Ατᾳ (᾿Ανακήρυξις ἁγιότητος (1998) (ΡΔ).
14.῾Ιερωνύμου Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. (῾Εορτολόγιον ᾿Αλάσκας).http://www.worldsaints.org/


Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: