Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ > 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1.Φωκᾶ ἱερομάρτυρος τοῦ Θαυματουργοῦ ᾿Επισκόπου Σινώπης (117) (Ε) (Α).
2.Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ, μάρτυρος ἐν Σινώπῃ (320).
3.᾿Ισαάκ, Μαρτίνου καὶ Νικολάου, μαρτύρων.
*
4.᾿Ιωνᾶ τοῦ Προφήτου (Ρ) [στὸ (Ε) 21/9].
5.Κοσμᾶ τοῦ Ζωγράφου, μοναχοῦ (1323).
6.Εἴκοσι ἓξ μοναχῶν-μαρτύρων τοῦ Ζωγράφου τῶν ὑπὸ τῶν Λατίνων μαρτυρησάντων (1276).
7.᾿Ιωνᾶ τοῦ πρεσβυτέρου πατρὸς τῶν ἁγίων Θεοφάνους τοῦ ὑμνογράφου καὶ Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ (9ος αἰών).
8.Πέτρου τοῦ φοροεισπράκτορος (6ος αἰών).
9.Θεοφάνους τοῦ ῾Ησυχαστοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
10.Σωφρονίου, ᾿Επισκόπου Βρατσάνης Βουλγαρίας (1813) (Α) (Β).
11.᾿Ιωνᾶ τοῦ ᾿Ιατσεζὲρσκ ἢ ᾿Ιατσέρα, μοναχοῦ (1589) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.Μακαρίου τοῦ Ζαμπίν, μοναχοῦ (1623).
13.Σύναξις τῶν ἐν Τούλᾳ ἁγίων (ΡΔ) (Ρ).
14.Παρασκευῆς τοῦ Ντιβέγιεβο Σαρὼφ διὰ Χριστὸν Σαλῆς (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
15.Μαυρικίου λεγεωναρίου (Ρμ).
16.Θεοδοσίου Β΄ Μητροπολίτου Μολδοβλαχίας ἱερομάρτυρος (17ος αἰών) (Ρο).


http://www.worldsaints.org/

Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: