Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ἔρανος γιὰ τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀρχαγγὲλου Μιχαήλ.Ἔρανος γιὰ τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀρχαγγὲλου Μιχαήλ.

Στὶς 9 Σεπτεμβρίου, 2016, πυρκαγιὰ ξέσπασε στὸ νησὶ τῆς Θάσου. Ἡ πυροσβεστικὴ μονάδα τῆς Θάσου άνακοίνωσε ὄτι οἱ φλόγες ξεκίνησαν λόγω μιᾶς δυνατῆς κακοκαιρίας καὶ λόγω κεραυνῶν ποὺ χτύπησαν σὲ ἀρκετὰ μέτωπα στὸ νησί. Ἐνα ἀπὸ τὰ μέτωπα ἦταν κοντὰ στὸ μοναστήρι τοῦ Ἀρχαγγὲλου Μιχαήλ στὸ νοτιοδυτικὸ μέρος τοῦ Νησιοῦ τῆς Θάσου, τὸ ὀποῖο βρίσκεται στὴν βόρεια Ἐλλάδα.  Τὸ μοναστήρι εἶναι χτισμένο σὲ μιὰ πανέμορφη πλαγιὰ καὶ άγναντεύει τὸ  Ἅγιον  Ὄρος  καὶ τὸ Αἰγαῖο Πέλαγος.  Τὸ μοναστήρι εἶναι ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καθοδήγηση τοῦ γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου και Ἀριζονίτη.

Ἡ Θάσος ἔχει βρεθεὶ σὲ κατάσταση ἔκτατης ἀνάγκης καθῶς 2/3 τοῦ νησιοῦ ἔχουν ὑποστεῖ καταστροφὲς σὲ κάποιο βαθμό. 

Τὸ μοναστήρι ὑπέστη καταστροφὲς στὴν

•κηπουρικὴ ἔκτασὴ του,
•σὲ τρία κελιὰ,
•στὸ ἐργαστήριο ξυλουργικῆς,
•στὴν ἀγροτικὴ ἔκταση ὄπου ἐκτρέφουν ἀγροτικὰ ζῶα,
•σὲ ἠλεκτρικὲς γραμμὲς
•καὶ στὴν γύρω πανέμορφη φύση.
• Ἐπίσης, κατεστράφηκαν δεντρα, ἐλιὲς καὶ ἐσπεροειδὴ, τὰ ὀποῖα ἔφεραν κάποιο εἰσόδημα στὸ μοναστήρι, καὶ προσέφεραν φροῦτα γιὰ τὰ γεύματα γιὰ τὶς ἀδερφὲς καὶ τοὺς ἐπισκέπτες.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Μεγάλου Θεοῦ ἡ φωτιὰ δέν ἀγγιξε τὶς δεξαμενές μὲ τὸ πετρέλαιο, ἐνῶ  οἱ θάμνοι τριγύρω τῆς δεξαμενῆς κάηκαν. 

Λίγα ἱστορικὰ γιὰ τὸ μοναστήρι—

Ἡ ἀκριβῆς ἡμερομηνία ἰδρύσεως τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι ἄγνωστη.  Πιστεύεται ὄτι ίδρύθηκε ἀπὸ ἕναν ἐρημίτη, μοναχὸ Λουκᾶ, ὁ ὀποῖος ἔχτισε μία μικρὴ Ἐκκλησία στὸν τόπο ὄπου εἶδε τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ.  Ἡ Ἐκκλησία χτίστηκε δίπλα στὸ ἁγίασμα, στὴν πέτρα ὄπου ἀναβλύζει εὐλογημένο νεράκι, ὄταν ὁ Ἀρχάγγελος χτύπησε μὲ τὴν ράβδο του τὴν πέτρα.  Μετὰ ἀπὸ προσπάθεια τῶν Τούρκων κατακτητῶν να μολύνουν καὶ νὰ καταστρέψουν τὸ Ἁγίασμα, ἡ ὀποῖα δὲν πέτυχε λόγω τῆς θαυματουργικῆς ἐπἐμβασης τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ, ἡ πηγὴ ἐξηράνθη και τὸ Ἁγιασμα σταμάτησε να ρέει. Καὶ ξαφνικὰ, μὲ θαῦμα, καινούργιο ἁγιασμα έμφανίστηκε πρὸς τὴν βραχώδη παραθαλάσσια περιοχὴ, σὲ μιὰ σπηλιὰ, στὸν βράχο κάτω ἀπὸ τὸ μοναστήρι.  Τὸ ἁγίασμα ρέει ἀκόμα καὶ σήμερα καὶ εἶναι πηγὴ πολλῶν θαυμάτων καὶ μεγάλη εὐλογία γιὰ τοὺς πιστοὺς.

Στὴν ἐποχὴ τῶν ὀθωμανῶν, τὸ μοναστήρι ἔμεινε έγκατελειμένο.  Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὁ ἠγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους , γέροντας  Ἐφραὶμ, ὁ ὀποῖος ἔγινε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Φιλοθέου το 1973, ἐπανένδρωσε τὸ μοναστήρι στὴν Θάσο.  Τὸ 1974 τὸ πρῶτο μοναστήρι στὴν Ἐλλάδα ποὺ ἐπανέδρωσε ὁ γέροντας Ἐφραὶμ ἦταν τοῦ Ἀρχαγγέλου στην Θάσο.Τὸ 1974 οἱ πρῶτες μοναχὲς καὶ ἕνας ἰερομόναχος άπὸ τὴν Μονὴ Φιλοθέου ἐγκαταστάθηκαν στὸ μοναστήρι καὶ ἐργάστηκαν σκληρὰ να μεταβάλουν αὐτὸ τὸ ἅγιο μέρος καὶ νὰ τὸ φέρουν στὴν σημερινὴ παραδεισένια ὀμορφιὰ του.  Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκατίας του 1980, ὁ γέροντας Έφραὶμ ἐνθρονισε ἡγουμένη τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου στὴν Θάσο, τὴν μητέρα του, γερόντσαα Θεοφανὼ, ἡ ὀποῖα πέθανε εἰρηνικὰ καὶ θάφτηκε στὸ μοναστήρι λίγα χρόνια ἀργότερα (+1986). 

Τὸ γυναικεῖο μοναστήρι τοῦ Ἀρχαγγέλου εἶναι μετόχιον τῆς ἅγιορείτικης Μονῆς Φιλοθέου.  Ἀνάμεσα στὰ πολύτιμα λείψανα καὶ θυσαυροὺς τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸ καρφὶ πού ἐσταύρωσαν Τὸν Χριστὸ στὸ Τίμιο Ξῦλο. 

Ἡ πυρκαγιὰ εἶναι ἕνας ἐπιπλέον ἀγῶνας γιὰ τὶς ἀδερφὲς καὶ μία μέριμνα ὑλική.  Ἡ Ἐλλάδα βρίσκεται σὲ μία οἰκονομικὴ κατάσταη πού δοκιμάζει τοὺς κατοίκους καὶ οἱ δωρεὲς στὸ μοναστήρι ἔχουν μειωθεῖ. 

Ξεκινήσαμε αὐτὸν τὸν ἔρανο μἐ τὴν ἐλπίδα νὰ βοηθήσουμε ὄσο μποροῦμε στὴν ἔπισκευὴ τῶν ὄσων κατέστερψε ἡ πυρκαγιὰ.  Ἐὰν μπορεῖτε, ἔστω καὶ κάτι μικρὸ, σᾶς παρακαλοῦμε δῶστε μὲ την καρδιὰ σας γιὰ να βοηθήσουμε τὶς ἀδερφὲς.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὀλόκαρδα γιὰ τὴν δωρεὰ σας καὶ ζητοῦμε τὶς προσευχές σας για τὸ μοναστήρι τοῦ Ἀρχαγγέλου στὴν Θασο.  Ὁ Ἀρχάγγελος νὰ σᾶς χαρίζει τὴν προστασία του μὲ τὶς πρεσβίες του ἐμπρὸς εἰς Τὸν Θρόνον Τοῦ Θεοῦ.  Αμήν.


Παρακαλοῦμε στεῖλτε το μήνυμα αὐτὸ καὶ σὲ ἄλλους γιὰ να ἐπεκταθεῖ ἡ προσπάθεια βοήθειας πρὸς τὸ μοναστήρι. Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: