Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Freedom....

"Freedom is a great gift of God and affords us the ability to choose. God did not program us to do good deeds, we must choose to do them... God didn't program us to do good things in the way one can set their alarms to wake up at a certain time. Of course, He could have done this; He could have created a a wonderful community composed of happy and holy people, but then we would not have been happy and holy of our own accord...but programmed to be this way. Being forcefully "wired" in such a way takes away freedom and free will." - Patriarch Kirill

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: