Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


Η σύγκριση με τους αγγέλους


Ο ιερός Χρυσόστομος τολμά να συγκρίνει τον Παύλο με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Πριν ωστόσο ξεκινήσει αυτή τη σύγκριση κάνει μία αντιπαραβολή του αποστόλου με τους πολύτιμους λίθους. Η ψυχή του Παύλου δεν μπορεί να ονομαστεί χρυσή ή αδαμάντινη γιατί ¨ἦν ἀδάμαντος παντός στερροτέρα, καί χρυσοῦ καί λίθων τιμίων τιμιωτέρα¨.


Αλλά και ολόκληρος ο κόσμος δεν ήταν ισάξιος του Παύλου. Στη συνέχεια ο ιερός πατέρας προχωρά στη σύγκριση με τον ουρανό. Εφόσον ο απόστολος είναι ανώτερος από όλο τον κόσμο μένει να συγκριθεί με τον ουρανό από τον οποίο όμως βγαίνει και πάλι απείρως ανώτερος. Γιατί αν και είχε φθάσει έως τρίτου ουρανού προτίμησε την αγάπη του Χριστού.
Μέσα από την σταδιακή αυτή πορεία και το πέρασμα από τους πολύτιμους λίθους, στον κόσμο και τον ουρανό ακολουθεί η τελική αντιπαραβολή του Παύλου με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. ¨Λείπεται πρός τούς ἀγγέλους αὐτόν ἐξετάσαι λοιπόν. Διόπερ ἀφέντες τήν γῆν, πρός τάς τῶν οὐρανῶν ἀναβησώμεθα ἁψῖδας¨.


Γιατί αν η Γραφή αποκαλεί τον Ιωάννη τον Πρόδρομο αλλά και τους ιερείς, αγγέλους, τι πιο φυσικό να συγκριθεί με αυτούς ο ανώτερος όλων Παύλος; Ξεκινώντας λοιπόν ο ιερός πατέρας αναφέρει ότι η υπακοή και η εκτέλεση των θείων εντολών αποτελούν το κύριο έργο των ουρανίων δυνάμεων και οι άγγελοι γίνονται άξιοι θαυμασμού για την τέλεια εφαρμογή των εντολών του Θεού. Αυτό δηλώνουν και τα λόγια του Δαυϊδ ¨Δυνατοί ἰσχύϊ, ποιοῦντες τον λόγον αύτοῦ¨


Το ότι πουθενά δεν παρακούουν και εκτελούν όλες τις θείες εντολές, τους κάνει μακάριους γιατί τίποτε δεν είναι ίσο με αυτό ακόμη και στα ασώματα Πνεύματα.


Αυτή την αρετή τους, ξεπερνά ο Παύλος ο οποίος όχι μόνο υπάκουε στο λόγο του θεού αλλά και με θνητό σώμα και υποκείμενος σε πολλές διώξεις, κήρυξε σε όλη την οικουμένη. ¨ Το γάρ θαυμαστόν τοῦτο, ὅτι ἐν τῇ, γῇ τοιοῦτος ἦν, καί σῶμα θνητόν περικείμενος, πρός τάς ἀσωμάτους ἡμιλλᾶτο δυνάμεις¨.

Ο Παύλος σαν άνεμος και κεραυνός διέτρεξε όλη την οικουμένη και καθάρισε τη γη. Έτσι παρουσιάστηκε να ανταποκρίνεται στα λόγια του προφήτη για τους αγγέλους ¨Ὁ ποιῶν τουςἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καί τους λειτουργούς αὐτοῦ πῦρ φλέγον¨
Ως επίγειος άγγελος στο φθαρτό κόσμο, εκπλήρωσε τις θείες εντολές και αναδείχτηκε ανώτερος από τις ουράνιες δυνάμεις.Ο απόστολος των εθνών παρουσιάζεται ανώτερος ακόμη και ω προς την ικανότητα του να προστατεύσει εκείνο που ο Θεός του
εμπιστεύτηκε σε σχέση με την αντίστοιχη ικανότητα που επέδειξαν οι άγγελοι όταν κλήθηκαν να προστατέψουν διάφορα έθνη. ¨Καίτοι γε ἄγγελοι πολλάκις ἐνεχειρίσθησαν ἔθνη διάφορα. ἀλλ’ οὐδέ εἷς αὐτῶν το ἔθνος, ὅ ἐνεπιστεύθη, οὕτως ὠκονόμησε, ὡς Παῦλος τήν οἰκουμένην ἅπασαν ¨. Ακόμη και ο αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάζεται ως προστάτης ενός μόνο έθνου την ίδια στιγμή που ο Παύλος φυλλάσσει όλη την οικουμένη. ¨ Ὁ Μιχαήλ τό τῶν Ἰουδαίων ἔθνος ἐνεχειρίσθη. Παῦλος δε γῆν καί θάλατταν, καί τήν οἰκουμένην, καί τήν ἀοίκητον¨.

Ο Χρυσόστομος σπεύδει ωστόσο να διευκρινίσει ότι μέσα από αυτή τη σύγκριση δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσει ή να προσβάλλει τις αγγελικές δυνάμεις αλλά αντίθετα ο σκοπός του είναι να δείξει ότι ακόμη και αν κάποιος είναι άνθρωπος, μπορεί να φθάσει στο ύψος των αγγέλων και να σταθεί κοντά τους.
 Με την αναμέτρηση αυτή του αποστόλου των εθνών με τους αγγέλους, ο ιερός πατέρας φτάνει στο απόγειο του θαυμασμού του για τον Παύλο, τον οποίο και καλεί όλους τους πιστούς να μιμηθούν.¨Σπουδάσωμεν πρός τον εκείνου ζῆλον ἐλθεῖν, ἵνα δυνηθῶμεν καί τῶν
αὐτῶν ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν¨

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΣΗ


 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
 ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε
στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητής Θεόδωρος Ζήσης
Καθηγητής Βασίλειος Φανουργάκης
Καθηγητής Γεώργιος Θεοδωρούδης
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 


Δεν υπάρχουν σχόλια: