Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

True story:A monk came to a visitor and told her: "I'm sorry I snapped at you the other day." The visitor trying to imitate the saints and their teachings about not remembering faults replied: "Oh, I don't remember." The monk then said: "Oh, I guess it wasn't that bad after all."

Δεν υπάρχουν σχόλια: