Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Parables....

A person bought vegetables at the market. When he arrived home, he found that instead of goods the merchants had put a pile of stones in his basket. But he did not go back and did not begin to lament, but continued to live as before. And now, after forty long years, they knocked at his house. When the man opened the door,  two old men stood on the threshold. 
“Hello,” they said, “we deceived you then, and we came to ask for forgiveness.” The man replied: - I remember this case. But you owe me nothing: on the same day I threw the stones into the pit. And you wore them in your heart for forty years.

Δεν υπάρχουν σχόλια: