Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

“…He was led by the Spirit into the wilderness being tempted for forty days by the devil.” (Luke 4:1-2)

 


“…He was led by the Spirit into the wilderness being tempted for forty days by the devil.” (Luke 4:1-2)

After His baptism, Christ retreated into the desert to pray, fast, and prepare for His ministry. While there, He was tempted by Satan, but remained vigilant; providing for an interesting theological paradox:  Adam fell prey to the Evil One’s temptations and was cast out of paradise and into a barren landscape, while Christ – the New Adam – overcame temptation in order to bring us from a barren wilderness back into paradise.

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: