Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

“Jesus, when He began His ministry, was about thirty years of age...” (St. Luke 3:23)


 

“Jesus, when He began His ministry, was about thirty years of age...” (St. Luke 3:23)

St. Luke’s is the only gospel to document the age at which Jesus began His earthly ministry. Interestingly, this age coincided with when the Jewish priests began their service in the Temple (Numbers 4:47). Therefore, as the true “High Priest,” Christ fulfills both, the conditions of the Law and tradition of Holy Scripture as He undertakes His Own ministry of service and sacrifice.

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: