Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Από το βιβλίο: Ο Άγιος Καλλίνικος. Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας (1919-1984) Β' έκδοση σελ, 202).

 "Μία είναι η ζωή και χωρίζεται εις δύο μέρη, εις την επίγειον και την αιώνιον. Συνδέονται τα δύο μέρη. Η άλλη ζωή κανονίζει αυτήν την ζωήν και δίδει περιεχόμενον εις την παρούσαν, την προσωρινήν. Εάν δεν ζώμεν υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, αλλά ζώμεν εις τα στενά όρια της βραχείας αυτής ζωής, δεν έχει νόημα η επί γης ύπαρξής μας. Ζωή δεν είναι η τροφή, η ενδυμασία, η απόλαυσις των υλικών αγαθών. Ζωή είναι ανύψωσις. Είναι ομοίωσις με τον Θεόν."


Από το βιβλίο: Ο Άγιος Καλλίνικος.     Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας (1919-1984) Β' έκδοση σελ, 202).

Δεν υπάρχουν σχόλια: