Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Saint Ephraim of Katounakia: "Where you kneel and make prostrations, there the feet of Christ are.

 


"I was making some prostrations once, when the following thought occurred to me: “Where you kneel and make prostrations, there the feet of Christ are”. I instantly fell to the floor and started kissing the ground where Christ had stepped. I literally kissed it. These things come by themselves, you cannot provoke them. This is grace, my brother."

 

-Elder Ephraim of Katounakia (+1998)

Δεν υπάρχουν σχόλια: