Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Ἀνεχώρησε γιὰ τὰ οὐράνια σκηνώματα ὁ πολὺ ἀγαπητὸς σὲ ὅλους πατέρας Ἰωάννης Ἀλιφέρης, ὁ "διὰ Χριστὸν σαλός"


 Ἀνεχώρησε γιὰ τὰ οὐράνια σκηνώματα ὁ πολὺ ἀγαπητὸς σὲ ὅλους πατέρας Ἰωάννης Ἀλιφέρης, ὁ "διὰ Χριστὸν σαλός" ἐκκλησιαστικὸς  ἐπὶ σχεδὸν 50ετία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ!  Ἄς ἔχει καλὸ ταξίδι & καλὸν Παράδεισο! Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του! Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τὸ Κύριε ἐλέησον! Ἀνάπαυσον, Κύριε τὴν ψυχήν τοῦ δούλου Σου, Ἰωάννη μοναχοῦ! 


The very dear to all of us father, Ioannis Aliferis, the "full for Christ" who had the responsibility for the Church of the Holy Monastery of Saint Catherine in Mount Sinai for almost 50 years, left today for the heavenly camps! May he have a good trip, rest in the Heavenly Kingdom and may we all have his blessing! Let us say for the rest of his soul the "Lord have Mercy" and "Rest our Lord the soul of Your servant Ioannis, the monk"! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: