Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Κυριακή: Γιατί θεωρείται η όγδοη μέρα;


 


ΚΥΡΙΑΚΗ: Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι ημέρες της δημιουργίας του κόσμου είναι επτά, ωστόσο, αρκετά συχνά γίνεται λόγος για την όγδοη μέρα.


Ποιά είναι άραγε η όγδοη μέρα; Τί συμβολίζει;


Η όγδοη μέρα συνδέεται με την αιωνιότητα, η οποία είναι μια κατάσταση που κυρίως χαρακτηρίζει τον Θεό.


Μάλιστα, τον ακριβή ορισμό της αιωνιότητας μας τον έδωσε ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο κεφ.ιζ, 3 «αυτή δε εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» δηλαδή γνώση του Θεού και η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό είναι και λέγεται αιώνια ζωή.


Την κατάσταση αυτή, η οποία θα αρχίσει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού οι πατέρες την ονομάζουν 8η ημέρα και θα είναι άχρονη και ατελεύτητη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: