Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Απριλίου 2022

Οι προσευχές...μ

Οι προσευχές στις οποίες  η Αγία Ματρώνα της Μόσχας, είχε ιδιαίτερη αγάπη ήταν: Ο ψαλμικός στίχος ''Ἀναστήτω ὁ Θεός καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ...'', η Κυριακή προσευχή δηλαδή το ''Πάτερ ἡμῶν '', ο ενενηκοστός Ψαλμός (Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται), αλλά και άλλοι ύμνοι από την υμνολογία της Εκκλησίας για τους οποίους έλεγε ότι είναι ζωντανή ένθεη Δοξολογία προς τον Κύριο και την ευαρεστούσαν εσωτερικά.

2 Μαΐου μνήμη Αγίας Ματρώνας της Μόσχας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: