Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Κωνσταντίνου Σ. ΓανωτῆΠαιὰν ΠασχάλιοςΤεῦχος 346, Ἀπρίλιος 2022

Ὁ παιάνας τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ Χριστοῦ 
ποὺ οἱ πρόγονοί μας τὸν ἐβάφτισαν στὴν γλώσσα μας 
καὶ τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομά του ἑλληνικά, 
αὐτὸς ὁ παιάνας ἀκούγεται καθαρὰ μέσα στὰ κείμενα, 
ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ πρόγονοί μας. 
Αὐτὰ τὰ κείμενα μὲ πρῶτο τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
ἀποτελοῦν τὴν πολιτιστική μας ταυτότητα πλέον. 
Γι’ αὐτὸ παρασταίνουμε τώρα τὸ πανηγύρι τῆς Ἀναστάσεως 
μὲ λέξεις διαλεγμένες ἀπὸ τὴν γλώσσα τοῦ Αἰσχύλου, 
μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ ἀρχαῖοι σοφοί μας θὰ τὸ ὑπέγραφαν.

[...]
Χαίρετε δ' ὦ πολισσοῦχοι
Κραναοῦ παῖδες Ἀθηναῖοι,
χαίρετε δυσοδοπαίπαλα βένθεα
λιπόντες θαλάμων στυγερῶν,
χαίρετε, χαίρετε δ’ αὖθις,
ἐπεὶ διπλοΐζω, πάντες οἱ κατὰ πτόλιν
κατ' οὔρέα τε καὶ νάπας
καὶ θάλασσαν ἀπειρεσίην,
χαίρετε ὄντως ἐλεύθεροι
καὶ λελυτρωμένοι,
χαίρετε Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον.

[Χαίρετε σεῖς πολίτες τούτης τῆς γῆς,
παιδιὰ τοῦ Κραναοῦ Ἀθηναῖοι.
Χαίρετε, ποὺ ἀφήσατε πιὰ τὰ ἄραχλα βάθη
τοῦ μισητοῦ ᾍδη, χαίρετε, καὶ πάλι χαίρετε,
(γιατὶ τὸ ξαναλέω) ὅλοι ὅσοι στὴν πόλη,
στὰ βουνὰ καὶ στοὺς κάμπους
καὶ στὴν ἀπέραντη θάλασσα βρίσκεστε,
χαίρετε, ποὺ εἶστε ὄντως ἐλεύθεροι
τώρα καὶ λυτρωμένοι,
χαίρετε καὶ βροντήξετε
ἕνα Πάσχα αἰώνιο.]

Κωνσταντίνου Σ. Γανωτῆ
Παιὰν Πασχάλιος
Τεῦχος 346, Ἀπρίλιος 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια: